Terapeutické techniky

Fyzioterapeuti na všech pracovištích Soukromého centra komplexní rehabilitace a regenerace REHALAND dosahují nejvyšší možné kvalifikace v oboru. Jsou pravidelně doškolováni na odborných kursech a sami provádí školení kolegů na ostatních pracovištích. Sledujeme moderní trendy v oblasti léčebné rehabilitace u nás i ve světě, díky tomu jsme schopni nabídnout komplexní škálu současných, ale i neprávem opomíjených klasických terapeutických postupů. Vycházíme z české školy fyzioterapie tak, jak byla a stále je vyučována doc. Vélem, prof. Lewitem, prof. Jandou a jejich následovníky. Většina z nás jsou jejich přímými žáky a jsme na to patřičně hrdí.
  

Uvedené příklady terapeutických technik využíváme k odstranění problémů v oblasti pohybového aparátu. Zásadou naší práce je, že důležitý je „cíl“ tzn. jaká porucha má být vyléčena ev.odstraněna. Použité terapeutické prostředky a techniky „cesta jak bude cíle dosaženo“ jsou zvoleny dle indikace lékaře a dle metodického rejstříku terapeuta, který bude terapii provádět. Při úspěšné terapii musí být dosaženo stanoveného cíle. Cest k němu je většinou několik a jsou rovnocenné. V případě, že jedna z cest je přímější a kratší, vždy se po ní vydáme jako první.
  

Techniky a výkony, které jsou označeny kódem (dle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) lze poskytnout a hradit ze systému všeobecného zdravotního pojištění na základě indikace lékaře (Poukaz k vyšetření/ošetření FT). Pokud není výkon na poukazu indikován, může být poskytnut na doporučení fyzioterapeuta za přímou úhradu pacientem.
  

Terapie s využitím všech níže uvedených technik se řídí platným „cenik“ ceníkem Centra komplexní rehabilitace a regenerace REHALAND.

Práce

Hledáme nové lidi do týmu
na pozici fyzioterapeuta.
V případě zájmu posílejte
své životopisy na
info@rehaland.cz

Rehaland

Jsme nestátní zdravotnické
zařízení poskytující
profesionální služby
v oblasti léčebné
rehabilitace dětí
a dospělých, ve všech
klinických oborech.

Zádová pohotovost


Řešení akutních potíží

Poskytujeme masáž
regenerační. léčebnou,
sportovní, klasickou
reflexní, lymfatickou,
shiatsu nebo reiki.

Víte že

poskytujeme službu: Zádová pohotovost (při akutních stavech), kde je garance zahájení léčby do několika hodin od kontaktu s Vámi.

Klientská linka pro všechna pracoviště

724 238 138

od 8:00 do 16:30 hod.

V terapii využíváme veškeré
současné fyzioterapeutické
metody a přístupy

Kontakty

Poliklinika Palackého 5
222 313 771

Právnická fakulta UK
724 238 138

Ženské domovy
724 281 137

Víte že

Můžete udělat svému blízkému radost díky dárkovému poukazu na jakékoliv rehabilitační či regenerační procedury.

Finská sauna

Nově nabízíme finskou
saunu s možností
suchých zábalů.

Nejbližší možný termín Vaší rehabilitace

poliklinika Palackého: příští týden

Právnická fakulta: příští týden

Ženské domovy: zítra