vstupní vyšetření

Aby bylo možné odhalit skutečnou příčinu obtíží, je nutné provést komplexní vyšetření funkcí pohybového aparátu. Součástí vyšetření je i konfrontace s dosavadním způsobem léčby, proto žádáme klienty aby si vzali s sebou všechna dosavadní vyšetření a RTG snímky (pokud nějaké mají). Vstupní vyšetření trvá přibližně 50 minut a v případě potřeby dalších doplňkových vyšetření pohybového aparátu (RTG, krevní obraz, interní vyšetření, revmatologie, neurologie apod.) nabízíme možnost využít spolupracující ambulantní specialisty. Na základě této komplexní diagnostiky navrhneme terapii zjištěných poruch podle individuálních potřeb a možností klienta.

 

 

1. Co vás čeká? Bolí to?
Nebolí. Program je zahájen vstupním vyšetřením statických a dynamických funkcí pohybového aparátu fyzioterapeutem. Vyhledáváme poruchy vzniklé bez změny struktury daného segmentu, strukturální asymetrické postavení jednotlivých tělních segmentů (např. pánve, dolních končetin, skoliotické držení těla apod.), diagnostikujeme blokády nebo zvýšenou pohyblivost kloubů, hledáme poruchy měkkých tkání aj.. Současně provádíme vyšetření základních pohybových stereotypů (např. dýchání). Poté detailně informujeme klienta o zjištěných nálezech a vysvětlujeme vzájemné vazby mezi jednotlivými nálezy. V závěru po dohodě s klientem hledáme možnosti, jak rozvinout pohybový aparát, a navrhneme postup, jak dosáhnout kýžených cílů. Program probíhá formou individuálních sezení terapeut – klient. Délka sezení je 50 minut.

 

 

2. Budu něco potřebovat?
Ne. Pokud máte doma nějaké výsledky vyšetření z minulosti, vezměte je s sebou. Pomohou nám rychleji se orientovat ve vývoji vašich obtíží. Na vyšetření i terapii si pacienti odkládají do spodního prádla, mohou se také převléknout do splývavého nejlépe elastického cvičebního úboru.

 

 

3. Kdo se o nás bude starat?
Terapeutický tým je tvořen vysokoškolsky vzdělanými pracovníky – magistry fyzioterapie s praktickými zkušenostmi z ambulantních a lůžkových oddělení v České republice i v zahraniční, kteří jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče. Všichni z týmu hovoří anglicky, popřípadě německy. Fyzioterapeuti se účastní interních kurzů REHALANDu z důvodu zdokonalování profesionality a odbornosti. Každý z týmu přistupuje ke klientovi individuálně a empaticky.

 

 

4. Kolik času bude potřeba?
Frekvence návštěv je navržena terapeutem na základě stanovených terapeutických cílů, o nichž je klient informován v rámci komplexního vyšetření funkcí pohybového aparátu. Finální podoba terapie a stanovení cílů probíhá na základě dohody mezi terapeutem a klientem tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Jeden terapeutický cyklus by neměl přesáhnout období 6 měsíců. V případě zájmu jsme schopni pokračovat v programu i v dalším období.

Práce

Hledáme nové lidi do týmu
na pozici fyzioterapeuta.
V případě zájmu posílejte
své životopisy na
info@rehaland.cz

Rehaland

Jsme nestátní zdravotnické
zařízení poskytující
profesionální služby
v oblasti léčebné
rehabilitace dětí
a dospělých, ve všech
klinických oborech.

Zádová pohotovost


Řešení akutních potíží

Poskytujeme masáž
regenerační. léčebnou,
sportovní, klasickou
reflexní, lymfatickou,
shiatsu nebo reiki.

Víte že

poskytujeme službu: Zádová pohotovost (při akutních stavech), kde je garance zahájení léčby do několika hodin od kontaktu s Vámi.

Klientská linka pro všechna pracoviště

724 238 138

od 8:00 do 16:30 hod.

V terapii využíváme veškeré
současné fyzioterapeutické
metody a přístupy

Kontakty

Poliklinika Palackého 5
222 313 771

Právnická fakulta UK
724 238 138

Ženské domovy
724 281 137

Víte že

Můžete udělat svému blízkému radost díky dárkovému poukazu na jakékoliv rehabilitační či regenerační procedury.

Finská sauna

Nově nabízíme finskou
saunu s možností
suchých zábalů.

Nejbližší možný termín Vaší rehabilitace

poliklinika Palackého: příští týden

Právnická fakulta: příští týden

Ženské domovy: zítra