“Pohyb je základní aspekt života. Díky pohybu komunikujeme se svým okolím a vyjadřujeme sami sebe. Je součástí našeho každodenního života, avšak mnohdy na to přicházíme, až když nás v pohybu něco limituje. Proto mě vždy zajímá člověk, jeho cesta a jak mu na ni mohu pomoci, jelikož vyjádření pohybu každého z nás je veskrze originální a individuální. Fyzioterapie je tak pro mě umění komunikace, manuální terapie a terapie pohybem, která bude pro každého specifická.

Zabývám se fyzioterapií starších dětí a dospělých a můžete se na mě obrátit, jak s akutními, tak chronickými obtížemi pohybového aparátu nebo prevencí v oblasti vrcholových a volnočasových sportovních aktivit. V rámci terapie se poté zaměřuji na důkladnou diferencionální diagnostiku Vašich obtíží, spojenou s komplexním kineziologickým vyšetřením a volbou terapie na míru. Pracuji manuálně (techniky měkkých tkání, mobilizační, fasciální a viscerální techniky), ale využívám také dechová cvičení a cvičení na podkladě vývojové kineziologie, jejíž podstatou je dostatečná koaktivace hlubokého stabilizačního systému. Dále se profesně zabývám problematikou jizev a jejich komplikací, které mohou být různorodého charakteru, např. počínaje bolestí bederní páteře a konče trávicími obtížemi.

A co bych vám řekl o sobě? Odmalička jsem se pohyboval v zápasové ploše tatami Taekwonda WT, poté jej vyměnil za divadelní prkna a nyní své zkušenosti s pohybem dále rozvíjím ve své práci. Mou další vášní je vykupování knihkupectví, cyklistika, tanec a hudba. Aktuálně dokončuji magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK a pracuji jako fyzioterapeut reprezentace Českého svazu pozemního hokeje.”

Vzdělání:

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, bakalářský studijní program: fyzioterapie (2020)

Praxe a zahraniční stáže:

2022 – současnost – fyzioterapeut SK Slavia Praha – Pozemní hokej (Muži – A tým)

2020 – současnost – fyzioterapeut reprezentace Českého svazu pozemního hokeje (Muži, U21)

2018 – 2020 – prezident Asociace studentů fyzioterapie (celorepublikový spolek studentů fyzioterapie)

2018 – Porto, soukromá sportovní klinika Health & Training Saudé Global (v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme)

2018 – Lisabon, soukromá neurologická klinika Neurocog (v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme)

Absolvované kurzy a školení:

2023 – Fascial Manipulation®/ Stecco® – Level I. (Pietro Iogna Prat, PT, MSc., Lorenzo Copetti, PT)

2023 – Diagnostika a terapie skolióz – interdisciplinární přístup – část A (Prim. MUDr. Olga Dyrhonová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., Ing. Pavel Černý, Ph.D., Mgr. Kristýna Šonská)

2023 – Sonografie hybného systému (Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.)

2023 – Holistická péče o jizvu (Mgr. Jana Kracíková, Mgr. Olga Gruberová)

2023 – Manuální techniky – mobilizace páteře a periferních kloubů (Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.)

2022 – Osteopatické metody: Viscerální manipulace 5 – hrudní oblast (Bc. Alena Zapletalová)

2022 – Osteopatické metody: Viscerální manipulace 4 – pánevní oblast (Bc. Alena Zapletalová)

2022 – Osteopatické metody: Viscerální manipulace 3 – abdominální oblast (Bc. Alena Zapletalová)

2021 – Celostní přístup v ošetření jizev (PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.)

2021 – Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (Mgr. Zdeněk Čech)

2021 – Osteopatické metody: Viscerální manipulace 2 – abdominální oblast (Bc. Alena Zapletalová)

2020 – Osteopatické metody: Viscerální manipulace 1 – abdominální oblast(Bc. Alena Zapletalová)

2019 – Koordinačně-zátěžová kinezioterapie část B (Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. Eva Bínová, Mgr. Dalibor Novák, Petr Gažák, Mgr. Ondřej Lunga)

2018 – Koordinačně-zátěžová kinezioterapie část A (Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. Jakub Novák, Mgr. Eva Bínová, Mgr. Dalibor Novák, Petr Gažák