“Fyzioterapie je častokrát spojována se sportem a u mě to také nebylo jinak. Od dětství jsem se věnovala závodnímu lyžování, který mě přivedl až sem. Jelikož si neumím představit sedavý způsob života, tak jsem se rozhodla, že se budu věnovat pohybu ve všech jeho podobách a rozvíjet svoje dosavadní poznatky a vědomosti v této oblasti.  V budoucnu bych se chtěla zaměřit na komplexní rozvoj pohybových dovedností u sportovců i široké veřejnosti.”

Vzdělání:

FTVS, Univerzita Karlova v Praze-magisterský studijní program, obor fyzioterapie

Praxe:

Rehabilitace Rašínova – Centrum rehabilitační a sportovní péče

Rehabilitace Revitea – Ambulantní fyzioterapie v nestátním zdravotnickém zařízení

Rehabilitace Orthotes – Ambulantní fyzioterapie v nestátním zdravotnickém zařízení

Odborné stáže:

  • souvislé odborné praxe  v rámci bakalářského a magisterského studia v ambulantním i nemocničním sektoru

Absolvované kurzy a školení:

  • Diagnostika a terapie kolenního kloubu- Rehalab academy (Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT)
  • Neurac 1- Redpoint Clinic CZ (Mgr. Alice Hamáčková)
  • Základný kurz tejpování- Fixtape, s.r.o.