“Mezi moje zaměření patří péče o pohybový aparát po úrazech či operacích, léčba akutních či chronických bolestí nebo prevence v oblasti vrcholových a volnočasových sportovních aktivit. V každé terapii zjišťuji příčiny jednotlivých obtíží a snažím se provést důkladnou diferenciální diagnostiku problému spojenou s celkovým vyšetřením všech pohybových schémat těla. Mým cílem je neomezovat daný pohyb či aktivitu, kterou chce klient vykonávat, ale hledat možná řešení pro úpravu pohybových stereotypů a optimalizaci pohybu. Při terapii využívám poznatků měkkých a mobilizačních technik, kineziotapingu a především cvičení na podkladě vývojové kineziologie, které je založená na dostatečné koaktivaci hlubokého stabilizačního systému. Zajímám se také o výskyt a práci se spoušťovými body tzv. „TRPS“, které jsou častou příčinou přenesených bolestí v pohybovém aparátu napříč svalovými řetězci.  Snažím se též naučit klienty možnosti, jak si od bolesti mohou pomoci i sami. Není důležitý věk klienta, podstatná je především kvalita spolupráce a aktivní zapojení do terapie pro dosažení předem zvolených cílů, zlepšení funkčnosti pohybového aparátu a zvláště zvýšení úrovně kvality života.

Ve svém volném čase nepohrdnu žádnou sportovní aktivitou. Nejraději mám kondiční cvičení, kterému se věnuji již déle.”

Vzdělání:

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, magisterský obor fyzioterapie (2018)

Absolvované kurzy:

  • 2021 Dynamická neuromuskulární stabilizace úroveň C
  • 2021 Dynamická neuromuskulární stabilizace úroveň B
  • 2020 Dynamická neuromuskulární stabilizace úroveň A
  • 2019 Diagnostika a terapie ramenního kloubu
  • 2018 Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
  • 2016 Akupresura v systému celotělové akupunktury
  • 2016 Instruktor fitness: rekvalifikační kurz, akreditace MŠMT
  • 2014 Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů – pasivní účast na odborné konferenci
  • 2013 Komprehenzivní rehabilitace po amputacích – pasivní účast na odborné konferenci