Malým dětem, předškolákům i školákům nabízíme komplexní individuální rehabilitační péči.

U novorozenců a batolat je důležité monitorovat rovnoměrnost rozvoje jejich pohybových dovedností, neboť první rok života je pro vývoj pohybového aparátu velmi důležitý. V tomto období se dítě přirozeně vyvíjí a pohybuje tj. začíná používat vrozené pohybové vzory. Kvalita provedení těchto vzorů, nikoliv jejich pouhá přítomnost, je rozhodující pro to, jak se bude dítě v dospělosti pohybovat. Nejen proto Vám nabízíme pomoc v zorientování se v problematice pohybových dovedností, kterou pravděpodobně znáte z literatury či z populárně naučných časopisů a článků. Rodičům a samotným dětem (pouze těm, u kterých na základě našich profesionálních zkušeností nalezneme nějakou nedokonalost) umožníme zcela fyziologicky a nenásilně vstoupit do časného motorického vývoje a nabídnout dítěti optimální pohybové vzory. Jendou z přirozených forem rozvoje je např. kojenecké plavání.

U dětí předškolního a školním věku dokážeme zhodnotit vliv zátěže školní docházky na vyvíjející se pohybový aparát (nošení těžké tašky, sezení v lavicích aj.). A jsme schopni vám pomoci vybrat vhodné pohybové aktivity pro vaše dítě.

Závažným problémem je vadné držení těla, jehož známky nacházíme u více než poloviny dětí. Právě rehabilitace je velmi účinným prostředkem léčby poruch vyskytujících se v dětském věku.

Našim malým pacientům poskytujeme individuální péči na základě odborné diagnostiky v těchto oblastech
– monitorování motorického vývoje kojenců, batolat a dětí předškolního věku, včetně konzultační činnosti rozvoje jejich pohybových dovedností
– dětská onemocnění: dětská mozková obrna, vadné držení těla, skoliózy, vady nohou, opožděný – psychomotorický vývoj
– diagnostika a korekce přetěžujících vadných návyků dětí školního věku

Rádi vám poskytneme konzultaci a zodpovíme vaše dotazy.