– Cvičení s Thera-Bandy dle Dr. Med. Aloise Brüggera (Švýcarsko)
– Cvičení v těhotenství – individuální
– Funkční a sportovní taping
– Manuální terapie měkkých tkání dle prof. MUDr. Karla Lewita
– Mobilizace páteře a periferních kloubů dle prof. Karla Lewita
– Monitorování motorického vývoje kojenců, batolat a dětí předškolního a školního věku včetně konzultační činnosti rozvoje jejich pohybových dovedností
– Myofunkční terapie – terapie poruch v oblasti orofaciální
– Poúrazová péče o vrcholové sportovce včetně návrhu a zácviku individuálních kompenzačních cvičení
– Příprava k těhotenství a komplexní péče o těhotné
– Reflexní terapie
– Reflexní terapie nohy
– Senzomotorické cvičení a stimulace – cvičení na labilních plochách
– Terapeutický přístup dle Dr. Med. A. Brüggera – „Škola zad“
– Terapie bazálními programy – metoda dle Jarmily Čápové
– Terapie funkčních poruch motoriky dle prof. MUDr. Karla Lewita
– Terapie kvadrupedální lokomocí – Klappovo lezení (prevence a léčba funkčních poruch osového orgánu)
– Terapie metodou prof. Dr. Václava Vojty
– Terapie pacientů po CMP metodou manželů Bobathových
– Terapie poruch pánevního dna a některých poruch ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
– Terapie poruch páteře metodou R. McKenzieho
– Terapie technikou dle R. Brunkow
– Terapie technikou exteroceptivní facilitace dle Hermachové
– Terapie technikou Proprioceptivní Neuro Facilitace dle Kabata, Knotové a Vossové