Mgr. Tereza Hoskovcová

Jsem absolventka oboru fyzioterapie 3. Lékařské fakulty (Bc.) a Fakulty tělesné výchovy a sportu (Mgr.). K fyzioterapii mě přivedl můj zájem o pohyb a láska ke sportu. Ve svém volném čase …

Mgr. Jiří Bureš

“Mezi moje zaměření patří péče o pohybový aparát po úrazech či operacích, léčba akutních či chronických bolestí nebo prevence v oblasti vrcholových a volnočasových sportovních aktivit. V každé terapii zjišťuji příčiny jednotlivých …

Mgr. Jiří Hadwiger

“K práci fyzioterapeuta jsem se dostal skrze vlastní zranění ve sportu a proto sám vím o jak účinný způsob léčby se jedná. Jsem absolvent oboru fyzioterapie na UK FTVS a …

Mgr. Patrik Vymyslický

“Studium fyzioterapie jsem absolvoval v Olomouci na Fakultě zdravotnických věd (Bc.) a následně v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu (Mgr.), kde v současnosti ve studiu pokračuji v doktorském …