Na základě individuální konzultace poskytujeme našim těhotným klientkám komplexní léčebnou a preventivní rehabilitační péči.

V rámci individuální terapeutické jednotky je nabízeno našim klientkám osvojení základních principů (dechová cvičení – aktivita a práce s bránicí; aktivita pánevního dna – posílení ale i jeho relaxace; práce s neustále se měnícím těžištěm, …), které jsou posléze využity ve všeobecných, ale i specifických těhotenských cvičení (posilovací a relaxační techniky; dechové cvičení, cévní cvičení, …). V nabídce odborné rehabilitační péče jsou řešeny případné akutní potíže (bolesti dolní části zad, bolesti v oblasti křížokyčelního skloubení a kyčelních kloubů, bolesti žeber či hrudní páteře, …), které jsou spojeny s přirozenými změnami pohybového aparátu doprovázející fyziologické těhotenství.

Program „Gravidita

Je určen klientkám, které plánují těhotenství, nebo již jsou těhotné. V rámci programu diagnostikujeme a determinujeme rizikové oblasti pohybového aparátu, které brání úspěšnému zahájení těhotenství dle Mojžíšové, nebo budou v průběhu fyziologického těhotenství vystaveny zvýšené statické zátěži. V různých stadiích těhotenství vhodně kombinujeme (individuální i skupinovou formou) terapeutické jednotky, které zahrnují léčebně rehabilitační i regenerační část. Ve finální fázi těhotenství odstraňujeme akutní bolesti dolní části zad, mezi lopatkami či krční páteře. Porodem to nekončí. Naše specializovaná péče pokračuje i po porodu. Program zejména doporučujeme klientkám, které mají bolestivou jizvu po porodu císařským řezem. Máme mnohaletou zkušenost s péčí o tyto „aktivní“ jizvy a vyvinuli jsme vlastní terapeutický postup, jak tento problém řešit. Předpokládáme dlouhodobější spolupráci mezi terapeutem a klientem.