Na základě individuální konzultace poskytujeme našim těhotným klientkám komplexní léčebnou a preventivní rehabilitační péči.

V rámci individuální terapeutické jednotky je nabízeno našim klientkám osvojení základních principů (dechová cvičení – aktivita a práce s bránicí; aktivita pánevního dna – posílení ale i jeho relaxace; práce s neustále se měnícím těžištěm, …), které jsou posléze využity ve všeobecných, ale i specifických těhotenských cvičení (posilovací a relaxační techniky; dechové cvičení, cévní cvičení, …). V nabídce odborné rehabilitační péče jsou řešeny případné akutní potíže (bolesti dolní části zad, bolesti v oblasti křížokyčelního skloubení a kyčelních kloubů, bolesti žeber či hrudní páteře, …), které jsou spojeny s přirozenými změnami pohybového aparátu doprovázející fyziologické těhotenství.

Další a hojně využívanou nabídkou je skupinové těhotenské cvičení. Pod tímto pojmem si mohou nastávající maminky představit hodinu specifického léčebného tělocviku vedenou fyzioterapeutem. Do skupin těhotenského cvičení jsou zvány ženy, které jsou okolo 16. tého týdne těhotenství. Zařazení do skupinky cvičících žen předchází individuální konzultace s fyzioterapeutem, který provede základní vstupního vyšetření pohybového aparátu, které je specificky zaměřené na probíhající těhotenství. Samotnou náplní skupinového cvičení těhotných žen je procvičení všech svalových skupin (s využitím rehabilitačních pomůcek), nácvik dechových a relaxačních technik a v neposlední řadě i polohování nastávajících maminky (spánkové polohy, úlevové polohy, správný sed a zvedání břemen, …). Cvičení probíhá pravidelně jedenkrát týdně v dopoledních hodinách ve sportovním sále posilovny Právnické fakulty – provozovna Právnická fakulta. Náš program cvičení pomůže těhotným ženám získat celkovou fyzickou kondici ke zvládnutí porodu, napomáhá správnému držení těla a příznivě ovlivňuje vývoj plodu. Skupinové těhotenské cvičení je organizováno v případě, že je možno vytvořit skupinu v minimálním počtu 5 těhotných. Jinak cvičíme individuálně.

Program „Gravidita

Je určen klientkám, které plánují těhotenství, nebo již jsou těhotné. V rámci programu diagnostikujeme a determinujeme rizikové oblasti pohybového aparátu, které brání úspěšnému zahájení těhotenství dle Mojžíšové, nebo budou v průběhu fyziologického těhotenství vystaveny zvýšené statické zátěži. V různých stadiích těhotenství vhodně kombinujeme (individuální i skupinovou formou) terapeutické jednotky, které zahrnují léčebně rehabilitační i regenerační část. Ve finální fázi těhotenství odstraňujeme akutní bolesti dolní části zad, mezi lopatkami či krční páteře. Porodem to nekončí. Naše specializovaná péče pokračuje i po porodu. Program zejména doporučujeme klientkám, které mají bolestivou jizvu po porodu císařským řezem. Máme mnohaletou zkušenost s péčí o tyto „aktivní“ jizvy a vyvinuli jsme vlastní terapeutický postup, jak tento problém řešit. Předpokládáme dlouhodobější spolupráci mezi terapeutem a klientem.