V terapii využíváme veškeré současné fyzioterapeutické metodiky včetně mobilizací páteře a kloubů nebo manipulace měkkých tkání.

Našim klientům poskytujeme individuální péči na základě komplexního vstupního vyšetření v mnoha oblastech

1. Akutní bolestivé stavy

Rychle a účinně odstraňujeme akutní bolesti. V případě vzniku náhlého omezení hybnosti spojeného s bolestí nebo při výskytu akutní bolesti v oblasti krční, hrudní, bederní páteře, ale i kdekoli v oblasti horních a dolních končetin jsou tyto bolesti důsledkem blokády pohybového segmentu, doprovázené zvýšením svalového napětí. Víme, že příčina bolesti se nemusí nacházet v místě, které pacient udává jako bolestivé. Bolest přichází jako ochranný signál, který není radno obcházet pomocí medikamentů tlumících symptom (bolest). Naopak cíleně (kauzálně) nacházíme přetížený segment a zde provádíme nápravu.

Při akutních bolestivých stavech pohybové soustavy nabízíme exkluzivní program Zádová pohotovost, při kterém zahajujeme léčbu do několika hodin od chvíle, kdy nás kontaktujete!

2. Chronické stavy pohybového aparátu

Trápí vás obtíže pohybového aparátu dlouhodobě? Navštívili jste již několik rehabilitací s úspěšným, ale dočasným výsledkem? Potíže se vám po určitém čase opět vrátily? Zaměřujeme se na tyto chronické obtíže pohybového aparátu, které dokážeme odstranit rychle a účinně, a to také proto, že cíleně (kauzálně) nacházíme přetížený segment a zde provádíme nápravu. Neléčíme tudíž pouze důsledek, ale především odstraňujeme příčinu problému. Dlouhodobé přetížení často vede k nevratnému poškození. Díky využití širokého spektra terapeutických technik jsme však schopni nabídnout pohybovému aparátu kompenzační mechanismy, které mohou nahradit fyziologickou funkci poškozeného segmentu.

3. Neurologická onemocnění

Rehabilitace v neurologii se zaměřuje na poruchy stability, držení těla a problémy s pohybem zapříčiněné neurologickým onemocněním. Ta mohou být často komplexní, spojená s poznávací, sdělovací a motorickou poruchou.

Na základě analýzy těchto deficitů fyzioterapeut provádí individuální rehabilitaci, zaměřenou na zlepšení narušených funkcí po mozkové příhodě, obrně periferních nervů, dětské mozkové obrně atp.

4. Ortopedická onemocnění

Ortopedická onemocnění jsou spojena s nesprávným postavením některých segmentů pohybového systému (obratlů, končetin, prstů atd.). Přispívají k nim svalové dysbalance a nesprávné zatěžování pohybového aparátu. Mezi tato onemocnění řadíme poruchy statiky a dynamiky páteře, např. vadné držení těla, skoliózu, deformity nohy a další.

Působením na svaly a klouby speciálními fyzioterapeutickými technikami se pokoušíme o jejich nápravu.

5. Poúrazové stavy

Vlivem úrazů a dlouhodobých imobilizací v sádře či ortéze dochází k poruše hybnosti, ke zmenšení rozsahu pohybu v kloubech a k oslabení svalů. Terapie spočívá ve využití různých metodických postupů k obnovení ztracených funkcí a zlepšení hybnosti, a to nejen v postižené části, ale i na jiných místech na těle tak, aby bylo dosaženo celkové tělesné harmonie.

6. Degenerativní onemocnění

Mezi tato onemocnění řadíme artrózu, revmatoidní artritidu, Scheuermannovo onemocnění, Bechtěrevovu chorobu a další.

7. Pooperační rehabilitační péče

– v ortopedii a chirurgii

Zde se terapie zaměřuje na stavy po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu, plastiky kolenních vazů, bolestivé jizvy, stavy po operacích meziobratlových plotének a další.

8. Terapie oslabeného pánevního dna

Oslabením svalstva pánevního dna a blokádami kostrče mohou být způsobeny poruchy, jako je funkční sterilita nebo bolestivá menstruace bez organického poškození organizmu.

Pánevní dno tvoří oporu pro orgány malé pánve a vlivem jeho oslabení se tyto orgány mohou dostat do nesprávného postavení s negativním důsledkem pro jejich funkci. Pomocí speciálních fyzioterapeutických technik a cvičení pro posílení pánevního dna je možné některé tyto poruchy příznivě ovlivnit.

9. Prevence funkčních pohybových poruch a bolestivých syndromů pohybového systému:

Velkou úlohu u těchto poruch hraje svalová dysbalance, která je charakteristická pro chybné pohybové stereotypy. Moderní technická civilizace si často vynucuje omezení pohybu, dochází ke statickému přetěžování.

Preventivními opatřeními se můžeme pokusit snížit patogenní vlivy prostředí, například ergonomickou úpravou pracovního místa, správnou obuví, vhodnou stravou, pravidelným cvičením a sportem. V rámci prevence jsou organizovány praktické semináře školy zad /praktické semináře školy zad dle Dr. Med. Aloise Brüggera/, které zahrnují instruktáž vzpřímeného držení, optimální pracovní polohy, doporučení pro výběr pomůcek kompenzačních cvičení v rámci běžných denních činností.