Popis metody:

Metoda DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) je moderní koncept ve fyzioterapii a rehabilitaci, který využívá vědecké poznatky z oblasti neurofyziologie, vývojové anatomie a kineziologie. Jejím hlavním cílem je obnovení správných funkčních pohybových vzorců a trupové stabilizace člověka.

Z čeho vychází:

Metoda DNS vychází z fyziologického vývoje pohybových programů člověka v prvních letech života, kdy se učíme správně dýchat, stabilizovat trup a páteř, udržovat rovnováhu a koordinovat pohyby. Tyto pohybové programy – vývojové vzory jsou vrozené, jejich požití je automatické, nemusí nás to nikdo učit. Pokud dojde k nějaké odchylce od těchto vzorů, tak se to dříve nebo později projeví na pohybovém projevu člověka. Následně mohou vznikat různé dysfunkce a bolesti pohybového aparátu, které vedou k poranění tkáně (mikrotrauma).

Co terapeut s pacientem provádí:

Terapeuti, kteří využívají metodu DNS, se zaměřují na obnovení správného funkčního vzoru pohybu a stability segmentů pomocí speciálních cvičení ve vývojových polohách. Dochází zde ke stimulaci správné funkce svalů, kloubů, centrálního nervového systému a dechové funkce. Cvičení jsou postavena na principu vnitřní stabilizace tzv. tělesného jádra, které zahrnuje hluboké svaly páteře, břišní svaly, bránici a svaly pánevního dna.

Na co je vhodná:

Metoda DNS se využívá při léčbě dysfunkcí pohybového aparátu, jako jsou chronické i akutní bolesti v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Dále jsou to bolesti spojené s poraněním v oblasti kloubů zejména ramen, kyčlí, kolen. Metoda je vhodná také pro obnovení fyziologických vzorců pohybu po operacích. Je také nedílnou součásti terapie gastroezofageálního refluxu či samotné prevence opakovaných poranění u vrcholových či rekreačních sportovců.

Pro koho je vhodná:

Metoda DNS není omezena věkem pacienta a může být použita u pacientů všech věkových kategorií, a to jak u dětí, tak u starších pacientů. Věk však může být faktorem, který ovlivňuje výběr a přizpůsobení náročnosti terapeutického programu.

Časová náročnost:

Terapie se obvykle provádí v několika cyklech, přičemž každý cyklus může trvat několik týdnů až měsíců. Doba trvání terapie metodou DNS může být různá v závislosti na typu a závažnosti problému. Dále ji také ovlivňují individuální faktory pacienta, jako jsou věk, zdravotní stav a další. Samotné cvičení podle metody DNS trvá obvykle několik minut a je prováděno několikrát denně.

Terapeutické výsledky:

DNS je metoda s vysokou efektivitou při léčbě poruch pohybového aparátu, zejména u pacientů s chronickými bolestmi a poruchami držení těla. Efektivita metody DNS se projevuje zejména v oblasti zmírnění bolesti, zlepšení pohybového rozsahu, koordinace a v prevenci opakovaných poranění. Většina pacientů, kteří se podrobili terapii metodou DNS, pozoruje zlepšení svého stavu již po několika sezeních a mnoho z nich dosahuje dlouhodobých výsledků. Klinické výsledky jsou ovlivněny součinností pacienta při terapii, ale také jeho zapojením v domácím a pracovním prostředí.

Úhrada:

Terapii metodou DNS  je možné hradit ze systému všeobecného zdravotního pojištění na základě indikace lékaře na poukazu na vyšetření/ošetření FT. Vzhledem k časové náročnosti při reedukaci nových pohybových schémat doporučujeme využití 50-ti minutových terapeutických jednotek v rámci programu REHALAND premium.

Odborný garant:

Mgr. Jiří Bureš 

email: jiri.bures@rehaland.cz

telefon: 724 236 852  

Poskytovatelé:

Mgr. Michaela Stupková

Mgr. Aneta Škripková

Mgr. Tereza Hoskovcová

Mgr. Karolína Eliášová

Mgr. Tereza Odehnalová

Naše doporučení:

Pokud si myslíte, že by metoda DNS mohla být vhodná pro řešení vašich obtíží, doporučujeme vám kontaktovat garanta programu emailem nebo SMS. Garant programu je v dané metodě kvalifikovaný/certifikovaný a má dostatečné znalosti a klinické zkušenosti s touto metodou a na základě informací od vás bude schopen určit, zda je DNS pro vás vhodnou volbou. Navíc vám doporučí, kdo z našich kolegů je specialistou v problematice léčby právě vašeho onemocnění.