Pečujeme o děti od raných fází vývoje až do dospělosti. Nabízíme komplexní individuální rehabilitační péči s cílem pozitivně ovlivnit zdravý vývoj pohybového aparátu nebo kompenzovat škodlivé pohybové návyky.
Pomáháme dětem po úrazech i neurologických onemocněních, staráme se o malé sportovce i celé sportovní týmy.

NOVOROZENCI A BATOLATA

První rok života je pro vývoj pohybového aparátu zásadní. V tomto období se dítě přirozeně vyvíjí, začíná používat vrozené pohybové vzory a buduje tak základ pohybu v dospělosti. Proto je důležité v tomto období monitorovat rovnoměrnost rozvoje pohybových dovedností.

Rodičům nejmenších dětí pomáháme zorientovat se v problematice pohybových dovedností a je-li zjištěna jakákoliv odchylka od žádoucího vývoje pohybových vzorů, pomáháme jejich dětem osvojit si optimální pohybové vzory.

PŘEDŠKOLÁCI A ŠKOLÁCI

Děti předškolního a školního věku jsou vystaveny různým typům zátěže, které mohou mít nežádoucí vliv na vývoj jejich organismu a pohybového aparátu. Takovou zátěž může představovat nošení těžké tašky, dlouhodobé sezení, jednostranné sportovní aktivity nebo třeba nevhodně zvolená obuv. Známky vadného držení těla lze najít u více než poloviny dětí!

Rehabilitace a vhodně zvolené cvičení jsou velmi účinnými prostředky léčby poruch pohybového aparátu vyskytujících se v dětském věku i během puberty.

VÝBĚR SPORTU PRO DÍTĚ

Na základě vyhodnocení potenciálu dětského pohybového aparátu a nároků zvolené sportovní aktivity jsme schopni pomoci dětem a rodičům zvolit vhodné sportovní aktivity nebo kompenzovat dysbalance nebo vylepšit výkon v provozovaném sportu.

MALÍ SPORTOVCI

Každý sportovec chce být ve své disciplíně co nejlepší. Překážkou maximálního výkonu přitom může být funkční porucha nebo dysbalance pohybového aparátu, kterou lze vhodnou kompenzací odstranit nebo minimalizovat.
Sportující děti jsou také vystaveny tréninkové zátěži, která může mít za následek jednostranné přetížení některých částí pohybového aparátu. K rovnoměrnému vývoji je vhodná kompenzace takto vzniklých dysbalancí a individuální úprava tréninkového plánu tak, aby měl malý sportovec ideální podmínky pro radost z pohybu a skvělé výkony.
Zároveň je tak zajištěn rovnoměrný vývoj a předchází se možným negativním následkům jednostranné tréninkové zátěže v dospělosti.

DĚTSKÁ ONEMOCNĚNÍ A REHABILITACE

Děti, které se potýkají s následky úrazu nebo prodělaly onemocnění ovlivňující pohybový aparát, si mohou díky systematické odborné rehabilitaci užívat. Věnujeme se fyzioterapii po dětské mozkové obrně, kompenzaci vadného držení těla a skoliózy, řešíme vady nohou, opožděný psychomotorický vývoj i následky úrazů včetně terapie aktivních jizev.