Terapeutické programy: Rehabilitace těhotných žen a žen po porodu

Popis programu:

Tento fyzioterapeutický program se zaměřuje na fyzioterapii u žen. Specializuje se na oblast těhotných žen a žen po porodu. Cílem rehabilitace v těhotenství je udržet stav organismu v optimální kondici jak fyzické, tak psychické a připravit ženu na porod a následně napomoci navrátit nabyté změny organismu do původní podoby.

Z čeho vychází:

Těhotenství představuje řadu hormonálních, muskuloskeletálních i neurovegetativních změn, které můžeme ovlivnit vhodným cvičením. Zvýšená produkce určitých hormonů (progesteron, relaxin) způsobují rozvolnění svalové tkáně a vaziva za účelem usnadnění porodu. Rozvolnění tkaní nepůsobí izolovaně jen na oblast pánevního dna ale i na podpůrné struktury, jako je např. klenba nohy nebo osový systém páteře. U těhotných žen může vznikat funkční plochonoží, spojeno i s nárůstem hmotnosti těhotenství. Zaměřujeme se na aktivaci drobných svalů nohy. V těhotenství také posilujeme svaly v oblasti trupu, pánve a břicha. Vegetativní reakce (př. zvýšené pocení) dokážeme ovlivnit jemnými/šetrnými mobilizacemi a ošetřením svalových spazmů. Typickým znakem během těhotenství je zvětšování prsních žláz, které je spojeno se zkracováním prsních svalů, což snižuje dynamiku hrudního koše a může mít za následek přetěžování hrudní oblasti s postupným vznikem funkčních blokád. Omezená funkce bránice, hlubokého stabilizačního systému a pánevního dna může mít vliv, jak na zhoršenou peristaltiku, tak i na vznik refluxu. V tomto případě je důležité aktivovat bránici, ovlivnit vzniklé reflexní změny a ošetřit oblast 4.-7 žebro. Polohováním dolních končetin předcházíme vzniku varixů, které mohou být způsobeny omezeným žilním návratem.

Vždy přistupujeme individuálně a terapie volíme vhodně ke konkrétním obtížím, se kterými žena přichází.

Co terapeut s pacientem provádí:

Na základě vstupního kineziologického vyšetření a konkrétních obtíží těhotné ženy se stanoví terapeutický plán a cíle následujících terapií.

Při terapiích se vždy zohledňuje celkový zdravotný stav pacientky, období těhotenství (I. trimester: 1.-12. týden, II. trimester 13.-28 týden, III. trimester 29.-40. týden ), stav po porodu a dosažení cíle terapie.  

Cvičení v jednotlivých trimestech se může lišit. V případě I. trimestru zahrnuje aktivaci a relaxaci svalů pánevního dna, nácvik bráničního dýchání, posilování hlubokého stabilizačního systému a podpora pohybových aktivit, na které byla žena zvyklá. V II. trimestru pokračujeme se cvičením z prvního trimestru a přidáváme polohování dolních končetin a cévní gymnastiku pro zamezení vzniku varixů, uvolňujeme kyčelní klouby. V III. trimestru pokračujeme s nácvikem dechových cvičení a speciálních cviků, které žena využije při porodu.

Pro koho je vhodná:

Fyzioterapeutický program je vhodný pro ženy u kterých dochází nebo již došlo k anatomickým a funkčním změnám organismu během těhotenství a po porodu. Období těhotenství však může být faktorem, který ovlivňuje výběr a přizpůsobení náročnosti terapeutického programu.

Časová náročnost a terapeutické výsledky:

Časová náročnost je závislá na závažnosti a typu problému jednotlivce. Dále ji také ovlivňují individuální faktory pacienta, jako jsou věk, zdravotní stav a týden těhotenství (první trimester, druhý trimester, třetí trimester), případně stav po porodu.

Úhrada:

Terapie je hrazena ze systému všeobecného zdravotního pojištění na základě indikace lékařem na poukazu na vyšetření/ošetření FT po dobu třiceti minut. V případě větší časové náročnosti a použití nadstandartních technik na reedukaci nových cvičebních jednotek doporučujeme využití 50 minutových terapeutických jednotek v rámci programu REHALAND premium.

Odborný garant:

Mgr. Kristína Plešková

email: kristina.pleskova@rehaland.cz

klientská linka: 724 238 138

Poskytovatelé:

Mgr. Karolina Eliášová (Právnická fakulta)

Mgr. Tereza Odehnalová (Právnická fakulta)

Naše doporučení:

Pokud se domníváte, že by pro  Vás  byla fyzioterapie vhodná, doporučujeme vám kontaktovat garanta programu e-mailem nebo se telefonicky obrátit na klientskou linku. Garant programu je kvalifikovaný/certifikovaný a má dostatečné znalosti a klinické zkušenosti s danou fyzioterapií (těhotných žen)  a na základě informací od vás bude schopen určit, zda je pro Vás náš program vhodnou volbou. Navíc vám doporučí, kdo z našich kolegů je specialistou v problematice léčby konkrétních obtíží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *