McKenzie diagnostická metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti v oblasti páteře, periferních kloubů a končetin, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. Celosvětově je hojně používána již více než 30 let.

Popis metody:

MDT je založena na filosofii vzdělání pacienta a jeho aktivního přístupu k terapii. Tento léčebný přístup je jednou z nejvíce vědecky podložených léčebných metod. Klíčovým momentem je vstupní vyšetření – bezpečná a spolehlivá cesta k dosažení přesné diagnózy, na jejímž základě je stanoven přesný odpovídající léčebný plán. Nákladné zobrazovací vyšetření (magnetická resonance, RTG nebo CT) není často vůbec nutné. Certifikovaní MDT odborníci dokáží velmi rychle rozpoznat, zda bude tato metoda pro daného pacienta efektivní. V pravém slova smyslu je MDT komplexním léčebným přístupem se spolehlivými principy a zásadami. Pokud je systém MDT správně pochopen a aplikován, může být velmi úspěšný.  

Co terapeut s pacientem provádí:

Krok 1 – Vyšetření

V MDT Vám terapeut nejprve odebere detailní anamnézu, která je zaměřena na chování a výskyt vašich symptomů. Budete požádáni vykonat určité pohyby a setrvat v některých pozicích. Největší rozdíl od ostatních léčebných metod tkví v tom, že budete požádáni vykonat sérii pohybů, nebudete tedy pohyb dělat pouze jednou, ale opakovaně v sérii. Reakce vašich obtíží a změna rozsahu pohybu při těchto opakovaní, poskytne terapeutovi informaci o tom, jak může váš problém kategorizovat.

Krok 2 – Klasifikace a diagnostika

Vyšetření a terapie se odvíjí od subjektivních pocitů pacienta a jejich objektivního zhodnocení terapeutem. Terapeut klade cílené otázky a následně je vyhodnocuje. Hodnotí také reakci vašich příznaků (např. intenzitu, místo a charakter bolesti) na pohyby a pozice, které budete během vyšetření vykonávat. Odpovídají-li vaše obtíže některému z daných syndromů tak, jak je popsal Robin McKenzie, dokáže terapeut stanovit na základě vašich odpovědí a dle reakce vašich symptomů (příznaků) danou mechanickou diagnózu.

Krok 3 – Léčba

Za využití informací získaných z vyšetření vám terapeut předepíše specifické cvičení a poradí vhodné pozice, které byste si měli osvojit, a doporučí Vám, kterým pozicím je třeba se dočasně vyhnout. Pokud je váš problém složitější, bude muset terapeut použít také potřebnou manuální techniku (např. aplikaci přetlaku, mobilizaci), abyste mohli následně provádět autoterapii. Cílem je být maximálně efektivní v co nejmenším počtu terapií. Je kladen důraz na aktivní zapojení pacientů do terapie.

Krok 4 – Prevence

Když se naučíte léčit svůj aktuální problém, získáte zároveň informaci o tom, jak minimalizovat riziko návratu obtíží v budoucnosti. Proto dokážete velmi rychle, bezpečně a efektivně vyřešit nově vzniklý problém zcela sami. Dokážete tak své obtíže korigovat a máte svou léčbu pod kontrolou. Je ověřeno, že u problémů, které přetrvávají dlouhodobě, je mnohem menší pravděpodobnost recidivy (návratu), pokud jste léčebného úspěchu dosáhli vy sami pomocí aktivní terapie.

Pro koho je metoda vhodná:

Metoda MDT není omezena věkem pacienta a může být použita u pacientů všech věkových kategorií, a to jak u dětí, tak u starších pacientů.

Na co je vhodná:

Metoda Mckenzie se využívá při léčbě dysfunkcí pohybového aparátu, jako jsou chronické i akutní bolesti v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Dále jsou to bolesti spojené s poraněním v oblasti kloubů zejména ramen, kyčlí, kolen. Metoda je vhodná také pro obnovení fyziologických vzorců pohybu po operacích. Je také nedílnou součásti prevence opakovaných poranění u vrcholových či rekreačních sportovců.

Úhrada:

Terapii metodou MDT  je možné hradit ze systému všeobecného zdravotního pojištění na základě indikace lékaře na poukazu na vyšetření/ošetření FT. Vzhledem k časové náročnosti při reedukaci nových pohybových schémat doporučujeme využití 50 minutových terapeutických jednotek v rámci programu REHALAND premium.

Odborný garant:

Mgr. Jakub Szarzec Cert. MDT

email: jakub.szarzec@rehaland.cz