Terapeutický tým REHALAND je tvořen rehabilitačními lékaři a vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty s bohatými praktickými zkušenostmi.

Zakládáme si na individuálním a lidském přístupu ke každému klientovi, pro kterého vždy vybíráme nejvhodnější kombinaci tradičních postupů i nejnovějších metod k řešení konkrétních potíží.

 

Pobočka Právnická fakulta

Mgr. Radka Nulíčková – vedoucí fyzioterapeutka

U dětí a dospívajících se zabývá zejména nápravou vadného držení těla a terapií plochonoží.

V terapii dospělých se věnuji funkčním poruchám pohybového aparátu, vzniklé jako následek vadného držení těla, přetěžování při sportu, sedavého zaměstnání (např. bolesti hlavy a páteře, funkční neplodnost a jiné) a také strukturálním poškozením těla (stavy degenerativní, po výhřezech meziobratlových disků, po operacích, zlomeninách a jiných úrazech). Využívá poznatky z metod McKenzie, Roswithy Brunkow, Ludmily Mojžíšové, profesora Vojty, profesora Lewita, viscerální manipulace a jiné.

Během své kariéry absolvovala dlouhou řadu specializovaných kurzů a z nich si vytvořila vlastní cestu – považuje se za fyzioterapeuta tělem i duší. Ke každému přistupuje individuálně a má ráda pacienty, kteří na svém uzdravení spolupracují. Snaží se pracovat celostně a nevidět jen konkrétní část těla, podle hesla jednoho z jejích učitelů, profesora Lewita „Kdo léči v místě bolesti, bývá ztracen“.

Vzdělání a praxe:

 • FTVS, Univerzita Karlova – magisterský studijní program obor fyzioterapie (2011)
 • Diplomovaný specialista v oboru fyzioterapie, absolventka SOŠ a VOŠ Mills s.r.o, Brandýs nad Labem (2006)

Absolvované kurzy a školení:

 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (2011)
 • číslo registrace 024-0145-9654
 • certifikát, Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu (2008)
 • Medical taping concept (2010)
 • kurz, Řetězení poruch v pohybovém aparátu (2010)
 • kurz, Bosu Core (2011) – kurz, Bosu Rehab (2011)
 • diagnostika a terapie u idiopatické skoliózy (2012)
 • MDT dle McKenzie A-D (2012-2013)
 • reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz A – E (vychází z konceptu podle Vojty) (2013-2014)
 • komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (2014)
 • terapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (2014)
 • účast na konferenci: Taping ve fyzioterapii (2010)
 • Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii (2013)
 • Viscerální manipulace (2016)
 • Mobilizace dle Ludmily Mojžíšová část A (2019), B (2020)

 

Mgr. Jakub Szarzec, Cert. MDT – fyzioterapeut

Při terapii respektuji individualitu každého člověka a postupuji podle svého nejlepšího svědomí. Zároveň se snažím o vzájemnou spolupráci a zapojení klienta do terapie, aby přijal práci sám se sebou jako výzvu a ukazuji, jak tělu pomoci, aby fungovalo jako celek.

Mou snahou při práci s pacientem je vždy co nejlepší pochopení jeho zdravotního stavu v kontextu jeho “životního příběhu”. Z toho plyne cíl zjistit příčiny a souvislosti zdravotních obtíží, srozumitelně vysvětlit klientovi podstatu problému tak, aby mu porozuměl a stal se fundovaným aktivním účastníkem své léčby.

Pokud chcete aktivně přispět k zlepšení svých pohybových schopností, snížit bolestivost, urychlit rekonvalescenci, oddálit nebo se i vyhnout chirurgickému řešení a předcházet zraněním, zkuste fyzioterapii.

Hledám co nejpřirozenější a zároveň nejefektivnější možnosti řešení Vašich aktuálních problémů. Kladu důraz na aktivní přístup. Na práci fyzioterapeuta mě baví rozmanitost a schopnosti lidského těla.

Oblíbený citát:

„Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují.“

Vzdělání a praxe:

 • 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
 • SZÚ Bratislava

Absolvované kurzy a školení:

 •  VRÚ Slapy
 • Institut Sportovního Lékařství a.s.
 • Halové mistroství Evropy v Atletice (sportovní masér/fyzioterapeut)
 • Sympozium sportovní medicíny (konference)
 • Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad (konference)
 • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. P.Bitnar)
 • MOTUS kineziology taping (Mgr. I.Hnátová PhD.)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice  (Mgr. P. Bitnar)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. P. Bitnar)
 • Propriofoot koncept (Rehaspring)
 • registrace fyzioterapeuta č. 024-0166-8302
 • McKenzie kurz část A (Eva Nováková)
 • Rehabilitační konference Žilina
 • McKenzie kurz část B (Eva Nováková)
 • Mckenzie kurz C+ D + Mezinárodní zkouška
 • Jógové pozice ve fyzioterapie

 

Mgr. Karolína Eliášová – fyzioterapeutka

Jako absolventka bakalářského a magisterského programu Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy se ve volném čase nejraději věnuji různým sportovním aktivitám (horolezectví, volejbal, jóga, tanec jízda na bruslích, kole, a lyžích,…). Totéž bych chtěla umožnit i svým pacientům – tedy pomoci jim užívat si pohyb bez omezení. Mé hodiny fyzioterapie jsou cílené na odstranění bolesti,  zlepšení kondice a výkonu, prevenci úrazů, úpravu vadných stereotypů pohybu, terapii při poúrazových a pooperačních stavech a začlenění zdraví-prospěšných pohybů jako pravidelný rituál. K tomu využívám např. těchto technik: kloubní mobilizace, PNF dle Kabata, techniky měkkých tkání, reflexní terapii, PIR hypertonických svalů dle Lewita, korekci vadných stereotypů dle Jandy, senzomotorickou stimulaci dle Jandy a Vávrové, léčebná tělesná výchova s fyzioterapeutickými pomůckami a tejpování. Při terapii kladu důraz  na precizní provedení pohybů, optimální nastavení páteře, správné držení těla a v neposlední řadě pozitivní prožitek z pohybu.

Věnuji se komplexní fyzioterapii dospělých a jsem specialistka na lymfatickou drenáž.

Vzdělání a praxe:

 • FTVS, Univerzita Karlova, bakalářský a navazující magisterský program, obor fyzioterapie

Absolvované kurzy a školení:

 • certifikovaný kurz MZČR: Manuální lymfodrenáž, HT institut (2019)
 • kurz tejpování: Terapeutické využití Temtex Tapu (2017
 • kurz Reflexní terapie plosky nohy dle Patakyových (2017)

Mgr. Tereza Odehnalová – fyzioterapeutka

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

 

Bc. Pavla Suchanová – fyzioterapeutka

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

 

Pobočka Poliklinika Palackého

Mgr. Jiří Bureš – vedoucí fyzioterapeut

Mezi moje zaměření patří péče o pohybový aparát po úrazech či operacích, léčba akutních či chronických bolestí nebo prevence v oblasti vrcholových a volnočasových sportovních aktivit.

V každé terapii zjišťuji příčiny jednotlivých obtíží a snažím se provést důkladnou diferenciální diagnostiku problému spojenou s celkovým vyšetřením všech pohybových schémat těla. Mým cílem je neomezovat daný pohyb či aktivitu, kterou chce klient vykonávat, ale hledat možná řešení pro úpravu pohybových stereotypů a optimalizaci pohybu.

Snažím se též naučit klienty možnosti, jak si od bolesti mohou pomoci i sami. Není důležitý věk klienta, podstatná je především kvalita spolupráce a aktivní zapojení do terapie pro dosažení předem zvolených cílů, zlepšení funkčnosti pohybového aparátu a zvláště zvýšení úrovně kvality života.

Vzdělání:

 • Magisterské studium – Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova (2016 – 2018)
 • Bakalářské studium – Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni (2012 – 2015) 

Absolvované kurzy a školení:

 • 2013 Komprehenzivní rehabilitace po amputacích – pasivní účast na odborné konferenci
 • 2014 Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů – pasivní účast na odborné konferenci
 • 2016 Instruktor fitness: rekvalifikační kurz, akreditace MŠMT
 • 2016 Akupresura v systému celotělové akupunktury
 • 2018 Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • 2019 Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • 2020 Dynamická neuromuskulární stabilizace úroveň A

 

Bc. Anna Reiterová – fyzioterapeutka

Jsem studentkou magisterského programu oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Bakalářský titul jsem získala tamtéž. Terapii se snažím vždy upravit na míru potřebám a obtížím pacienta. Průběh terapie stavím na podkladě podrobně odebrané anamnézy a kineziologického vyšetření.

Používané techniky:

 • Techniky měkkých tkání dle Lewita
 • Mobilizace periferních kloubů a páteře dle Lewita
 • PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
 • SMS (senzomotorická stimulace)
 • Terapie spoušťových bodů
 • Základy viscerální manipulace

Vzdělání a praxe:

 • Bakalářské studium fyzioterapie, FTVS, Univerzita Karlova

Absolvované kurzy a školení:

 • Kinesiotaping (Rehasport)
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Instruktor powerjógy (Energy studio Vaška Krejčíka, 150hod)

 

Bc. Dana Hojková

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Bc. Patrik Vymyslický

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Bc. Jiří Hadwiger

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

 

Pobočka Ženské domovy

Bc. Karel Jakubál – vedoucí fyzioterapeut

Obor fyzioterapie mne velmi naplňuje hlavě proto, že rád pomáhám lidem, nebojím se postavit výzvám a přemýšlet nad problémem do hloubky. Každý pacient je jedinečný a má své jedinečné problémy. Proto se snažím ke každému přistupovat individuálně a plně se věnovat problému, jehož příčina je často skryta daleko v minulosti.

Snažím se provádět důkladnou diferenciální diagnostiku, aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu terapie. Při terapii využívám především prvků proprioceptivní neuromuskulární facilitace, měkkých a mobilizačních technik, kineziotapingu a vývojové kineziologie. Také kladu velký důraz na vyšetření a manipulaci fasciální tkáně, skrze kterou se snažím dosáhnout harmonie celého organismu.

Mám zkušenosti z nemocničního i ambulantního prostředí. Dlouhodobě se také věnuji sportovní fyzioterapii u zdravých i hendikepovaných sportovců. Rád se učím novým věcem a prohlubuji své znalosti v rámci postgraduálního vzdělávání.

Vzdělání a praxe:

 • bakalářský studijní program fyzioterapie, fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

Absolvované kurzy a školení:

 • Fascial Manipulation

  Level I (školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT)

  Level II (školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT

 • Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (školitel Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.)
 • Barefoot Rehab Specialist (školitel Federico Luzi D.O.)
 • Fascia in sport and movement (školitel Robert Schleip, Ph.D.)
 • Terapeutické využití kompresní gumy Flossband (školitel Mgr. Jan Habara)
 • Evidence based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům (školitel Susan L.Chapelle, RMT, MBA)
 • Vybrané techniky fyzioterapie a jejich využití ve sportu (školitelé Mgr. Jan Habara, Mgr. Ondřej Mikeska)
 • Pokročilý kurz Fyzio tejpování (Mgr. Jan Habara)
 • BTL – 6000 Super Inductive System & BTL – 6000 TR – Therapy ve fyzioterapii, ortopedii a sportovní medicíně (Mgr. Monika Házová, Petra Šimotová, DiS. Ing. Tomáš Svoboda)

Bc. Aneta Škripková

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Bc. Július Smolej

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Bc. Veronika Sosnovcová

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Mgr. Dominika Dvořáčková

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Mgr. Marie Medová

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Bc. Klára Novotová

medajlonek fyzioterapeuta se připravuje

Oleksandr Popadynets

medajlonek terapeuta se připravuje