1. JAK SE OBJEDNAT?

Vše u nás začíná objednáním na recepci na čísle 724 238 138, a to každý pracovní den mezi 8 a 20 hod.
Recepce je umístěna v naší provozovně v budově Právnické fakulty UK a funguje jako informační i objednací centrum pro všechny tři pobočky.

V případě, že jsou vaše potíže akutní, můžete využít službu Zádové pohotovosti, tedy ošetření službu konajícím fyzioterapeutem již v den zavolání nebo následující pracovní den.

2. POSKYTUJETE OŠETŘENÍ “NA POJIŠŤOVNU”?

Ano. Pokud máte Poukaz na ošetření/vyšetření FT od svého lékaře (ortopeda, praktického lékaře, traumatologa, chirurga, neurologa apod.), můžete si vybrat ze dvou variant ošetření:

REHALAND Premium Care

Během ošetření v tomto programu jsou používány nejvhodnější dostupné techniky zvolené dle vašeho aktuálního zdravotního stavu odborným fyzioterapeutem, a to včetně technik, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo nejsou uvedeny na poukazu FT.

Ošetření trvá 50 minut a je poskytováno za úplatu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou návštěvu. Tento program je zahájen tzv. kineziologickým rozborem následovaným zpravidla 6 – 8 terapiemi v závislosti na limitu úhrad stanoveném vaší zdravotní pojišťovnou.

REHALAND Basic Care

Během ošetření jsou používány pouze techniky indikované na poukazu FT. Ošetření je poskytováno v maximální délce 30 minut a pacient nic nedoplácí. Program obsahuje kineziologický rozbor a zpravidla 5-6 následných terapií dle limitu úhrad stanoveného zdravotní pojišťovnou.

Fyzikální terapie (magnetoterapie, vodoléčba, elektroterapie, ultrazvuk) indikovaná na poukazu FT je vždy plně hrazena ze zdravotního pojištění s výjimkou ošetření laserem, které pojišťovny nehradí. Cena ošetření laserem je uvedena v aktuálním ceníku služeb a závisí na délce a rozsahu terapie (zpravidla 400 Kč/aplikace).

Při první návštěvě je vždy (tedy v programu Basic i Premium) složena kauce ve výši 500 Kč, která může být použita zejména na úhradu neomluvených nebo pozdně omluvených terapií. V programu Rehaland Basic Care je kauce po posledním ošetření pacientovi vrácena, po ukončení programu Premium Care je kauce použita na úhradu posledního ošetření.

Jak vypadá poukaz FT:

3. POTŘEBUJI POUKAZ OD SVÉHO LÉKAŘE?

Ne. Na každém ze tří pracovišť REHALAND působí rehabilitační lékař, ke kterému se můžete objednat  na telefonu 724 283 138 (recepce).

Ten vás odborně vyšetří a dle posouzení vašich potíží vám v případě potřeby vydá poukaz na další ošetření, který můžete uplatnit u nás nebo na jiném odborném pracovišti. Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) mají možnost absolvovat vyšetření v ordinaci MUDr. Sosenkové, kam je potřeba se objednat na telefonu 220 877 520 (ordinace paní doktorky). Její ordinaci najdete na Praze 7, ve Strojnické ulici 999/11.

K našemu lékaři můžete přijít na vyšetření také na základě Poukazu na vyšetření/ošetření s označením K.

4. VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Terapie je zahájena vstupním vyšetřením funkcí pohybového aparátu fyzioterapeutem, tzv. kineziologickým rozborem, během kterého hledáme příčinu obtíží, abychom mohli zvolit nejvhodnější postup terapie. Součástí vstupního vyšetření je posouzení dosavadního způsobu léčby, proto žádáme klienty aby přinesli relevantní výsledky vyšetření, případně RTG snímky.
O zjištěných nálezech klienta informujeme a vysvětlujeme vazby mezi nálezy i doporučený postup léčby. Finální podoba terapie je stanovena po dohodě s pacientem a s ohledem na jeho individuální možnosti a cíle.

2. CO S SEBOU/NA SEBE?

Na první terapii s sebou prosím přineste Poukaz na vyšetření/ošetření s označením FT, který jste obdrželi od vašeho ošetřujícího lékaře nebo některého z našich rehabilitačních lékařů. Máte-li k dispozici výsledky předchozích vyšetření, které se mohou týkat vašeho aktuálního problému, vezměte je rovněž prosím s sebou. Pomohou nám rychleji se zorientovat ve vývoji vašich obtíží. Vyšetření i terapie probíhá ve spodním prádle, v odůvodněných případech ve vhodně zvoleném cvičebním úboru.

Pacienti v režimu Basic care si také nosí na terapii vlastní ručník (osušku).

3. JAK DLOUHO TRVÁ LÉČBA?

Frekvence a počet návštěv jsou navrženy terapeutem na základě vyhodnocení zdravotního stavu a možností klienta. U pacientů, které ošetřujeme na základě poukazu od lékaře, tedy tzv. na pojišťovnu, je maximální počet terapií za kalendářní rok omezen také limitem úhrad stanoveným zdravotní pojišťovnou klienta. Po vyčerpání terapií hrazených zcela nebo částečně ze zdravotního pojištění lze v terapii pokračovat ve zvýhodněném režimu samoplátce až po dobu 3 měsíců od poslední návštěvy.
Jeden terapeutický cyklus by neměl přesáhnout období 6 měsíců. Délka každé jednotlivé terapie v režimu Premium Care je 50 minut, terapie v režimu Basic Care trvá 30 minut.

4. NA KOLIK TERAPIÍ MÁM NÁROK?

Každá pojišťovna stanoví pro konkrétní pracoviště rozpočet na daný kalendářní rok, který pokrývá různé terapeutické techniky použité u každého jednotlivého pojištěnce na daném pracovišti. V takto stanoveném finančním rámci se snažíme poskytnout pacientům maximálně efektivní léčbu jejich potíží. Pokud je tento limit vyčerpán a je žádoucí v terapii pokračovat, nabízíme našim pacientům možnost po vyčerpání terapií “na poukaz” pokračovat v léčbě za zvýhodněnou cenu 1100 Kč/terapie po dobu až 3 měsíců.