“O oboru fyzioterapie jsem začala přemýšlet už v dětství díky vlastní pozitivní zkušenosti s rehabilitací. Fyzioterapie pro mě představovala a stále představuje propojení mých zájmů – lidské tělo a pohyb. Pohybu se věnuji většinu svého života v rámci sportovních aktivit, převážně tenisu. Právě vlastní pohyb mne přivedl k touze poznávat blíže fungování lidského těla. Spojení mých zálib navíc s možností pomáhat lidem přinášela právě fyzioterapie, a proto pro mě byla jasnou volbou.

Kromě fyzioterapie mě naplňuje již zmíněný sport a také cestování.

Ve své praxi se setkávám se širokým spektrem diagnóz. V současné době se snažím řešit i následky onemocnění Covid-19.

Průběh terapie, včetně použitých technik a metod, přizpůsobuji individuálně na základě podrobné anamnézy, komplexního kineziologického vyšetření i potřeb klienta. Pozitivní zpětná vazba klienta a viditelné výsledky jsou pro mě následně tou největší odměnou a motivací.”

Vzdělání:

FTVS, Univerzita Karlova v Praze – magisterský studijní program, obor fyzioterapie (rok ukončení: 2021)

Kurzy a školení:

  • Kineziotaping I.
  • Kineziotaping II.
  • Spirální stabilizace páteře – 1 A, B
  • Spirální stabilizace páteře – 1 C, D
  • Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové