Popis metody:

Propracovaný systém manuální terapie fascií lidského těla, zaměřující se na vyšetření a léčbu globálních dysfunkcí v lidském těle. Díky manuálnímu ošetření klíčových bodů ve fasciálním systému dochází k nastolení rovnováhy v napěťovém systému těla a ovlivnění příčiny problému a bolesti.

Terapie cílí nejen na problémy pohybového aparátu, ale díky komplexnímu ošetření také na interní a orgánové dysfunkce lidského těla. Díky ovlivnění těchto dvou systémů zároveň dochází k rychlejšímu odstranění obtíží a většímu efektu terapie

Tuto metodu vyvinul italský fyzioterapeut Luigi Stecco v osmdesátých letech minulého století a od té doby prochází neustálým vývojem a zdokonalováním.

Z čeho vychází:

Metoda vychází z vlastního 3D biomechanického modelu, který mapuje zásadní centra a linie napětí ve fasciální tkáni. Dále pak vychází ze znalostí funkční anatomie, fyziologie a patofyziologie fasciálního systému, ale také z neurofyziologie enterického nervového systému, autonomního nervového systému, znalostí embryologie a interní medicíny.

Co terapeut s pacientem provádí:

Terapie je zaměřena na cílené obnovení kluznosti tkáňových vrstev na klíčových bodech fasciálního systému pomocí hloubkové bodové masáže

Na co je vhodná:

Metoda využívá při léčbě dysfunkcí pohybového aparátu, chronických a akutních bolestí. Může být také velmi účinná při léčbě interních dysfunkcí orgánových soustav jako např. reflux, gastritida, zácpy, nadýmání, vertigo, menstruační bolest, ledvinové koliky, postcovidový syndrom a s tím spojené dýchací problémy, záněty močového měchýře, bolesti hlavy a jiné.

Pro koho je vhodná:

Metoda je vhodná pro pacienty všech věkových kategorii, u dětí po individuální domluvě s terapeutem.

Časová náročnost:

Terapie se obvykle provádí v týdenním až několika týdenním intervalu a celkový počet terapií je striktně závislý na individuálním problému pacienta.

Úhrada:

Tuto terapii je možné hradit ze systému všeobecného zdravotního pojištění na základě indikace lékaře na poukazu na vyšetření/ošetření FT. Vzhledem k časové náročnosti vyšetření a terapie doporučujeme využití 50 minutových terapeutických jednotek v rámci programu REHALAND premium.

Garant:

Bc. Karel Jakubál

email: karel.jakubal@rehaland.cz

telefon: 703 614 442     

Poskytovatelé:

Bc. Karel Jakubál

Bc. Julius Smolej

Naše doporučení:

Pokud si myslíte, že by metoda DNS mohla být vhodná pro řešení vašich obtíží, doporučujeme vám kontaktovat garanta programu emailem nebo SMS. Garant programu je v dané metodě kvalifikovaný/certifikovaný a má dostatečné znalosti a klinické zkušenosti s touto metodou a na základě informací od vás bude schopen určit, zda je DNS pro vás vhodnou volbou. Navíc vám doporučí, kdo z našich kolegů je specialistou v problematice léčby právě vašeho onemocnění.