Popis gastroezofageální refluxní nemoci (GERD):

Gastroezofageální refluxní nemoc (GERD) je onemocnění trávicí soustavy, při kterém dochází k návratu žaludečních šťáv do jícnu, avšak i do oblasti hlasivek, horních cest dýchacích i dutiny ústní. Žaludeční šťávy poškozují sliznice a při dlouhodobém působení mohou způsobit i závažnější onemocnění jako je například Barretův jícen či chronická bronchitida. Mezi nejčastější projevy refluxu patří pálení žáhy, pálení či bolest za hrudní kostí, nadměrné říhání, avšak i chronický kašel či zvýšená kazivost zubů.

Obsah fyzioterapie:

Hlavní náplní fyzioterapie při léčbě refluxu je posílení funkce dolního svěrače jícnu, který v případě refluxu neplní zcela svou funkci. Hlavní nádechový sval, bránice, se nepodílí pouze na dýchání, ale rovněž na trupové stabilizaci a zároveň tvoří i zevní jícnový svěrač. Správná aktivace bránice, úprava dechového stereotypu i úprava celkového držení těla pomáhá zmírnit projevy gastroesofageální refluxní nemoci.

Co terapeut s pacientem provádí:

V rámci úvodní terapie je vždy provedeno komplexní kineziologické vyšetření včetně vyšetření dechových parametrů s využitím přístroje PowerBreathe. Na základě výsledků vstupního vyšetření následně terapeut v rámci fyzioterapeutické léčby využívá techniky měkkých tkání i mobilizace, a to především v oblasti hrudníku. Nejpodstatnější je správná aktivace bránice i celková úprava v domácím a pracovním prostředí. Fyzioterapie bývá účinná u motivovaných pacientů schopných pravidelného cvičení dechového stereotypu, ke kterému je v rámci terapií i domácího cvičení využíván i dechový trenažer Threshold. Dále je nutné se v rámci terapie soustředit na správnou trupovou stabilizaci i korekci celkového držení těla. Nejčastěji je využívána metoda DNS, která je postavena na principu stabilizace tzv. tělesného jádra, které zahrnuje hluboké svaly páteře, břišní svaly, bránici i svaly pánevního dna.

Časová náročnost:

Terapie u refluxní choroby jícnu obvykle probíhá v několika cyklech, přičemž každý cyklus může trvat několik týdnů až měsíců. Doba trvání terapie může být různá v závislosti na závažnosti refluxu. Časovou náročnost také ovlivňují individuální faktory pacienta, jako je například věk. Léčba refluxní choroby jícnu však vyžaduje kromě samotných terapií i provádění cvičení v domácím prostředí i několikrát denně.

Terapeutické výsledky:

Klinické výsledky jsou výrazně ovlivněny součinností pacienta při terapii, ale i dodržováním režimových opatření v průběhu léčby – omezení kouření, dietní opatření (omezení konzumace kofeinu, peprmintu, alkoholu a tučných, pálivých i smažených jídel) i redukce tělesné hmotnosti v případě nadváhy. Úpravou životního stylu v kombinaci s vhodnou rehabilitací lze docílit i úplného odstranění obtíží.

Úhrada:

Rehabilitaci gastroezofageální refluxní nemoci je možné hradit ze systému všeobecného zdravotního pojištění na základě indikace lékaře na poukazu na vyšetření/ošetření FT. Vzhledem k časové náročnosti však doporučujeme využití 50minutových terapeutických jednotek v rámci programu REHALAND Premium.

Garant:

Mgr. Aneta Škripková

email: aneta.skripkova@rehaland.cz

telefon: 724 281 135

Naše doporučení:

Pokud trpíte gastroezofageální refluxní nemocí, doporučujeme Vám kontaktovat garanta programu emailem nebo SMS. Garant programu je v dané problematice kvalifikovaný/certifikovaný a má dostatečné znalosti a klinické zkušenosti s léčbou těchto zdravotních obtíží a na základě informací od Vás bude schopen určit průběh rehabilitace.