“Již od malička jsem velkou milovnicí zvířat, zejména koní, a proto jsem se původně chtěla stát fyzioterapeutkou zvířat se zaměřením na koně a psy. Proto, abych mohla absolvovat náročné studium fyzioterapie zvířat v zahraničí jsem však nejdříve potřebovala vystudovat lidskou fyzioterapii. V průběhu studia mne však lidské tělo a jeho schopnosti uchvátily natolik, že jsem se rozhodla u lidské fyzioterapie zůstat. 

Ráda pracuji se všemi typy pacientů s různými diagnózami, od akutních potíží až po ty chronické.  Snažím se ke každému pacientovi přistupovat individuálně se snahou odhalit skutečnou příčinu jeho problému. Již od bakalářského studia mne však velmi fascinuje mozek a jeho nespočetné funkce a proto jsem svou zálibu našla v léčbě neurologických pacientů. Jsem také studentkou doktorského studia Kinantropologie na FTVS UK s výzkumným zaměřením na poruchy chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Ve volném čase velice ráda cestuji a také se věnuji svému koníkovi.”

Vzdělání:

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Kinantropologie, doktorské studium (předpokládané ukončení 2023, téma disertační práce: Změny zdrojové aktivity mozku při chůzi ovlivněné zrakovým a sluchovým cueingem u pacientů s Parkinsonovou nemocí – sLORETA studie, školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie, navazující magisterské studium (2017-2019), téma diplomové práce: Změny zdrojové aktivity v sLORETA zobrazeni při chůzi ovlivněné cueingem u pacientů s Parkinsonovou 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor fyzioterapie, bakalářské studium (2014-2017) , téma bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů s Parkinsonovým syndromem, vedoucí práce: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA.)

Praxe:

 • Pracovní stáž na katedře fyzioterapie na University of Valencia, Španělsko
 • Fakultní nemocnice Bulovka – oddělení Orto-Reha
 • Ústřední vojenská nemocnice – oddělení fyzikální terapie, neurologie, neurochirurgie, neurologie, ortopedie 
 • Všeobecná fakultní nemocnice – oddělení chirurgie, interní odd., fyzioterapie, traumatologie, neurologie, gynekologie a porodnictví, urologie 
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení gerontopsychiatrie, LDN, uzavřené oddělení psychiatrie 
 • Domov sociální péče Hagibor, Praha 
 • Oblastní nemocnice Kladno – interní oddělení, oddělení rehabilitace Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Poliklinika Zahradní město – fyzikální terapie 
 • Centrum komplexní péče Roseta 
 • Centrum komplexní péče Dobřichovice 
 • Centrum léčby pohybového aparátu, Praha 
 • Centrum sociálních služeb Tloskov 
 • Klinika komplexní rehabilitace Monáda, Praha 
 • Revmatologický ústav Na Slupi, Praha

Publikační činnost:

DVOŘÁČKOVÁ, D., PÁNEK, D. Rehabilitace chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí – cueingová terapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2021, roč. 28, č. 4, s. 1-4. DOI: 10.48095/ccrhfl20211. 

DVOŘÁČKOVÁ, D., PÁNEK, D., PAVLŮ, D, MARTÍNEK, M. Změny zdrojové aktivity mozku v sLORETA zobrazení při chůzi stimulované zevními zrakovými a sluchovými podněty (cueingem) u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Rehabilitácia. 2019, roč. 56, č, s. 306-314. ISSN 0375-0922. 

DVOŘÁČKOVÁ, D., PÁNEK, D. a PAVLŮ, D. Options for studying human motion: neurophysiological program sLORETA. AUC Kinanthropologica. 2019, roč. 55, č. 2, s. 78-85. ISSN 1212-1428  

Asolvované kurzy a školení:

2021 – Dynamika svalových řetězců I., Rehamil
2020 – Mezinárodní studentská vědecká konference SCIENTIA MOVENS
2020 – XI. Konference multidisciplinárního pojetí kineziologie na téma „Pohled na problémy krční páteře, imaginace, relaxace a vliv na pohybový aparát“, Lázně Bohdaneč
2019 – Mezinárodní studentská vědecká konference SCIENTIA MOVENS2018 – Střešovický podzim IX.