“Při terapii respektuji individualitu každého člověka a postupuji podle svého nejlepšího svědomí. Zároveň se snažím o vzájemnou spolupráci a zapojení klienta do terapie, aby přijal práci sám se sebou jako výzvu a ukazuji, jak tělu pomoci, aby fungovalo jako celek. Mou snahou při práci s pacientem je vždy co nejlepší pochopení jeho zdravotního stavu v kontextu jeho “životního příběhu”. Z toho plyne cíl zjistit příčiny a souvislosti zdravotních obtíží, srozumitelně vysvětlit klientovi podstatu problému tak, aby mu porozuměl a stal se fundovaným aktivním účastníkem své léčby. Na práci fyzioterapeuta mě baví rozmanitost a schopnosti lidského těla.

Ve volném čase se věnuji pohybu a rodině.  Rekreační fitness, chůze, kolo a hory jsou mé nejoblíbenější pohybové aktivity.”

Vzdělání:

SZÚ Bratislava 2017,  magisterské studium

Praxe:

VRÚ Slapy, Institut sportovního lékařství, Sportovní kluby (tenis, fotbal, rugby, futsal), NZZ Amfion

Absolvované kurzy:

  • Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci (Mgr. J. Týkalová)
  • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. P.Bitnar)
  • MOTUS kineziology taping (Mgr. I.Hnátová PhD.)
  • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice  (Mgr. P. Bitnar)
  • Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. P. Bitnar)
  • Propriofoot koncept (Rehaspring)
  • McKenzie koncept – Cert.MDT (E. Nováková)
  • Jógové pozice ve fyzioterapii ( PhDr. J. Malá PhD.)
  • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy ( Bc. V. Bezvodová)