“Jako absolventka bakalářského a magisterského programu Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy se ve volném čase nejraději věnuji různým sportovním aktivitám (horolezectví, volejbal, jóga, tanec, jízda na bruslích, kole a lyžích,…). Totéž bych chtěla umožnit i svým pacientům – tedy pomoci jim užívat si pohyb bez omezení. Mé hodiny fyzioterapie jsou cílené na odstranění bolesti,  zlepšení kondice a výkonu, prevenci úrazů, úpravu vadných stereotypů pohybu, terapii při poúrazových a pooperačních stavech a začlenění zdraví-prospěšných pohybů jako pravidelný rituál. K tomu využívám např. těchto technik: kloubní mobilizaci, PNF dle Kabata, techniky měkkých tkání, reflexní terapii, PIR hypertonických svalů dle Lewita, korekci vadných stereotypů dle Jandy, senzomotorickou stimulaci dle Jandy a Vávrové, léčebnou tělesnou výchovu s fyzioterapeutickými pomůckami a tejpování. Při terapii kladu důraz  na precizní provedení pohybů, optimální nastavení páteře, správné držení těla a v neposlední řadě pozitivní prožitek z pohybu.”

Věnuji se komplexní fyzioterapii dospělých a jsem specialistka na lymfatickou drenáž.”

Vzdělání:

FTVS, Univerzita Karlova, bakalářský a navazující magisterský program, obor fyzioterapie

Kurzy a školení:

  • Temporomandibulární dysfunkce, Rehamil (2022)
  • Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Rehamil, část A, B a C (2022)
  • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace, úroveň A a B (2021)
  • Certifikovaný kurz MZČR: Manuální lymfodrenáž, HT institut (2019)
  • Kurz tejpování: Terapeutické využití Temtex Tapu (2017)
  • Kurz Reflexní terapie plosky nohy dle Patakyových (2017)