“Studium fyzioterapie jsem absolvoval v Olomouci na Fakultě zdravotnických věd (Bc.) a následně v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu (Mgr.), kde v současnosti ve studiu pokračuji v doktorském studijním programu (Ph.D.). Mimo univerzitu se také neustále vzdělávám formou odborných kurzů a samostudiem aktuálních vědeckých prací, jejichž závěry se snažím zařadit do vlastních pracovních postupů.

V praxi se nejčastěji věnuji pacientům s akutní či chronickou bolestí, jejíž příčinu se společně snažíme objevit, pochopit a následně odstranit. Často také řeším stavy poúrazové či pooperační, kde usilujeme především o brzký návrat pacienta k aktivnímu životu. Zkušenosti jsem sbíral na většině odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, vybraných odděleních Ústřední vojenské nemocnice a také Oblastní nemocnice Kladno. Praktikoval jsem také na několika soukromých pražských klinikách.

Vzdělání:

FTVS, Univerzita Karlova, NMgr. obor fyzioterapie

Fakulta zdravotních věd, Univerzita Palackého, bakalářský obor fyzioterapie


Kurzy:

  • Komplexní terapie trigger pointů a globální reciproční svalová inhibice
  • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání
  • Hluboký stabilizační systém páteře
  • Mobilizace v kontextu svalových řetězců
  • Základy ultrazvukového vyšetření pohybového aparátu
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace A
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace B