“Nejčastěji léčím akutní blokády páteře, bolesti zad, aktivní bolestivé jizvy, poruchy pánevního dna, stresovou inkontinenci nebo bolestivou menstruaci. Mám bohaté zkušenosti v rehabilitační péči o vrcholové sportovce. V klinické praxi se zaměřuji na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu u školních dětí a dospělých.

Jsem absolventem doktorského studia na UK, kde nyní působím jako asistent katedry anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu. Přednáším biomechaniku, kinesiologii a problematiku diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu na FTVS UK a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Vzdělání:

2002 – PhDr. – UK FTVS rigorózní zkouška: anatomie a biomechanika, fyzioterapie, klinická kineziologie a neurofyziologie, filozofie

2002 – Ph.D. – UK FTVS obor biomechanika, školitel prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.

1997 – Mgr. – UK FTVS obor fyzioterapie – specializace funkční poruchy hybného systému