Aktuální informace o provozu v REHALANDu

Po znovu zpřístupnění budovy Právnické fakulty se provoz vrátil na všechny pobočky REHALANDU. Provoz ambulancí upraven tak, aby byl v souladu s doporučením MZ ČR poskytovatelům zdravotní péče a minimalizoval možnost přenosu a šíření koronaviru mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Na všech pracovištích důsledně dbáme všech hygienických pravidel včetně pravidelné desinfekce pomůcek, lehátek a přístrojů tak, abychom maximálně ochránili zdraví naše i našich pacientů a to nejenom v ambulancích, ale i v čekárnách. Tam, kde je to vzhledem k dispozicím možné (Palacká a Ženské domovy), byl provoz upraven tak, aby jednotlivé ambulance tvořili na sobě nezávislé celky. Na Právnické fakultě má každý pacient svoji samostatnou čekárnu.

Všichni terapeuti jsou vybaveny ochrannými pomůckami v souladu a doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). Používáme respirátor FFP2, chirurgickou roušku nebo respirátor FFP1, neboť naše pracoviště jsou z hlediska používání respirátorů a roušek ve zdravotnictví označena za Non-Covid zónu = prostory zdravotnického zařízení či jiných zařízení, kde nedochází k přímému kontaktu s pacientem, u kterého je podezření nebo bylo potvrzeno onemocnění Covid-19. Máme dostatek desinfekčních prostředků.

Veškeré aktuální informace o provozu a poskytované péči v NZZ REHALAND poskytuje v době 8.00 – 17.00 Klientská linka (724 238 138). Zde se také můžete objednat na terapii a bude zodpovídat dotazy nově volajících pacientů. Pokud jste již v péči někoho z našich fyzioterapeutů žádáme vás, abyste komunikovali se svým terapeutem emailem nebo telefonicky.

Poskytování péče fyzioterapeuty:

  • zahajujeme nové FT poukazy
  • poskytujeme akutní péči – Zádová pohotovost
  • dokončujeme terapii pacientům docházejícím do ambulance, u kterých byla terapie již zahájena a byl stanoven RHB plán
  • s pacienty, kteří do ambulance docházet nemohou i nadále zůstává terapeut v telefonním nebo emailovém spojení a vede terapii na dálku

Poskytování péče lékaři:

  • provádí veškerá klinická vyšetření a následné indikace poukazů FT
  • MUDr. Gregar – ordinuje dle ordinační doby
  • MUDr. Hrdý – ordinuje dle ordinační doby
  • MUDr. Zvárová (Přikrylová) – ordinuje dle ordinační doby

Současná omezení vyplývající z aktuální situace:

  • Na terapii budou přijati pacienti, nevykazující známky jakéhokoliv onemocnění.
  • O zahájení léčby rozhoduje lékař/fyzioterapeut na základě zhodnocení aktuálního zdravotního stavu pacienta.