Aktuální informace o provozu v REHALANDu

Po znovu zpřístupnění budovy Právnické fakulty se provoz vrátil na všechny pobočky REHALANDU. Provoz ambulancí upraven tak, aby byl v souladu s doporučením MZ ČR poskytovatelům zdravotní péče a minimalizoval možnost přenosu a šíření koronaviru mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Na všech pracovištích důsledně dbáme všech hygienických pravidel včetně pravidelné desinfekce pomůcek, lehátek a přístrojů tak, abychom maximálně ochránili zdraví naše i našich pacientů a to nejenom v ambulancích, ale i v čekárnách. Tam, kde je to vzhledem k dispozicím možné (Palacká a Ženské domovy), byl provoz upraven tak, aby jednotlivé ambulance tvořili na sobě nezávislé celky. Na Právnické fakultě má každý pacient svoji samostatnou čekárnu.

Všichni terapeuti jsou vybaveny ochrannými pomůckami v souladu a doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). Používáme respirátor FFP2, chirurgickou roušku nebo respirátor FFP1, neboť naše pracoviště jsou z hlediska používání respirátorů a roušek ve zdravotnictví označena za Non-Covid zónu = prostory zdravotnického zařízení či jiných zařízení, kde nedochází k přímému kontaktu s pacientem, u kterého je podezření nebo bylo potvrzeno onemocnění Covid-19. Máme dostatek desinfekčních prostředků.

Veškeré aktuální informace o provozu a poskytované péči v NZZ REHALAND poskytuje v době 8.00 – 17.00 Klientská linka (724 238 138). Zde se také můžete objednat na terapii a bude zodpovídat dotazy nově volajících pacientů. Pokud jste již v péči někoho z našich fyzioterapeutů žádáme vás, abyste komunikovali se svým terapeutem emailem nebo telefonicky.

Poskytování péče fyzioterapeuty:

 • zahajujeme nové FT poukazy
 • poskytujeme akutní péči – Zádová pohotovost
 • dokončujeme terapii pacientům docházejícím do ambulance, u kterých byla terapie již zahájena a byl stanoven RHB plán
 • s pacienty, kteří do ambulance docházet nemohou i nadále zůstává terapeut v telefonním nebo emailovém spojení a vede terapii na dálku

Poskytování péče lékaři:

 • provádí veškerá klinická vyšetření a následné indikace poukazů FT
 • MUDr. Gregar – ordinuje dle ordinační doby
 • MUDr. Hrdý – ordinuje dle ordinační doby
 • MUDr. Přikrylová je nemocná.

Současná omezení vyplývající z aktuální situace:

 • Na terapii budou přijati pacienti, nevykazující známky jakéhokoliv onemocnění.
 • O zahájení léčby rozhoduje lékař/fyzioterapeut na základě zhodnocení aktuálního zdravotního stavu pacienta.
 • V souladu s nařízením vlády ze dne 15. 3. 2020 je do 11.5.2020 zrušen regenerační provoz (sauna, vířivá koupel, masáže vč. lymfatických).

 


Kontakty na fyzioterapeuty a lékaře

Pobočky / Telefon Jméno terapeuta Email Aktuální stav
Právnická fakulta
724 232 852
Radka Nuličková radka.nulickova@rehaland.cz Pracuje bez omezení
Jana Kadlecová jana.kadlecova@rehaland.cz Pracuje bez omezení
Jakub Szarzec jakub.szarzec@rehaland.cz Pracuje bez omezení
Karolína Eliášová karolina.eliasova@rehaland.cz Pracuje s omezením
Adéla Kramperová adela.kramperova@rehaland.cz Pracuje s omezením
Daniela Janáková daniela.janakova@rehaland.cz Pracuje s omezením
Palackého poliklinika
721 306 006
Jiří Bureš jiri.bures@rehaland.cz Pracuje bez omezení
Karel Jakubal karel.jakubal@rehaland.cz Pracuje bez omezení
Lucie Kubištová lucie.kubistova@rehaland.cz Pracuje bez omezení
Barbora Kopecká Barbora.kopecka@rehaland.cz Pracuje s omezením
Anna Reiterová anna.reiterova@rehaland.cz Pracuje s omezením
Ženské domovy Anděl
724 281 135
Václav Bechyňák vaclav.bechynak@rehaland.cz Pracuje bez omezení
Kryštof Voleský krystof.volesky@rehaland.cz Pracuje s omezením
Aneta Škripková aneta.skripkova@rehaland.cz Pracuje s omezením
Julius Smolej julius.smolej@rehaland.cz Pracuje s omezením
Michaela Vojtová michaela.vojtova@rehaland.cz Nepracuje
Zuzana Krchová zuzana.krchova@rehaland.cz Nepracuje
Lékaři
724 281 135
MUDr. Roman Gregar roman.gregar@rehaland.cz Pracuje bez omezení
724 232 852 MUDr. Ján Hrdý jan.hrdy@rehaland.cz Pracuje bez omezení
721 306 006 MUDr. Eva Přikrylová eva.prikrylova@rehaland.cz Nepracuje