“K práci fyzioterapeuta jsem se dostal skrze vlastní zranění ve sportu a proto sám vím o jak účinný způsob léčby se jedná. Jsem absolvent oboru fyzioterapie na UK FTVS a fyzioterapie je pro mne možnost jak nabídnout pomoc lidem s celou škálou problémů pohybového aparátu. Mám zkušenost z ambulantní i lůžkové rehabilitace a ve své praxi se věnuji pacientům s širokým spektrem obtíží jak v akutní tak chronické fázi. Současně se také věnuji fyzioterapii dětí a mladistvých a to především v oblasti vadného držení těla, skoliotického zakřivení páteře a plochonoží.

Ve svém volném čase se rád vzdělávám ve svém oboru a věnuji se různým sportovním aktivitám jako je volejbal, plavání a další.”

Vzdělání:

FTVS, Univerzita Karlova v Praze – bakalářský studijní program, obor fyzioterapie (2020)

Praxe:

Souvislá odborná praxe ÚVN

Souvislá odborná praxe nemocnice

Přerov pracovní činnost v zařízení FYZIOklinika

Školení a kurzy:

  • Terapeutické využití temtex tapu – Rehasport
  • Kurz terapeutické využití Spophy Flossband – Rehasport
  • Hluboký stabilizační systém páteře – PhDr. Bitnar
  • Diagnostika a terapie skolióz – multidisciplinární přístup – Rehaeduca