“Obor fyzioterapie mne velmi naplňuje hlavně proto, že rád pomáhám lidem, nebojím se postavit výzvám a přemýšlet nad problémem do hloubky. Každý pacient je jedinečný a má své jedinečné problémy. Proto se snažím ke každému přistupovat individuálně a plně se věnovat problému, jehož příčina je často skryta daleko v minulosti.

Snažím se provádět důkladnou diferenciální diagnostiku, aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu terapie. Při terapii využívám především prvků proprioceptivní neuromuskulární facilitace, měkkých a mobilizačních technik, kineziotapingu a vývojové kineziologie. Také kladu velký důraz na vyšetření a manipulaci fasciální tkáně, skrze kterou se snažím dosáhnout harmonie celého organismu.

Mám zkušenosti z nemocničního i ambulantního prostředí. Dlouhodobě se také věnuji sportovní fyzioterapii u zdravých i hendikepovaných sportovců. Rád se učím novým věcem a prohlubuji své znalosti v rámci postgraduálního vzdělávání.”

Vzdělání:

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci – bakalářský studijní program fyzioterapie

Kurzy a školení:

  • Fascial Manipulation

Level I (školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT)

Level II (školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT

  • Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (školitel Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.)
  • Barefoot Rehab Specialist (školitel Federico Luzi D.O.)
  • Fascia in sport and movement (školitel Robert Schleip, Ph.D.)
  • Terapeutické využití kompresní gumy Flossband (školitel Mgr. Jan Habara)
  • Evidence based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům (školitel Susan L.Chapelle, RMT, MBA)
  • Vybrané techniky fyzioterapie a jejich využití ve sportu (školitelé Mgr. Jan Habara, Mgr. Ondřej Mikeska)
  • Pokročilý kurz Fyzio tejpování (Mgr. Jan Habara)
  • BTL – 6000 Super Inductive System & BTL – 6000 TR – Therapy ve fyzioterapii, ortopedii a sportovní medicíně (Mgr. Monika Házová, Petra Šimotová, DiS. Ing. Tomáš Svoboda)