Popis programu:

Tento program se zaměřuje na fyzioterapii dětí již od 3 let věku. Specializuje se na děti s vadným držením těla, skoliózou, plochonožím, poruchami pohybové koordinace či bolestmi pohybového aparátu. Dále pracuje i s dětmi s vrozenými vývojovými vadami, s opožděným psychomotorickým vývojem či s dětmi po úrazech či operacích.

Z čeho vychází:

V terapiích vycházíme ze vzorů optimálního psychomotorického vývoje. Vždy k dětem přistupujeme individuálně a terapie volíme vhodně ke konkrétním obtížím, se kterými dítě přichází. Mimo jiné dbáme na kvalitu provedení stoje, sedu a dalších činností a aktivit, jejichž správné provedení pozitivně ovlivňuje dítě i po zbytek života. Děti se rychle učí a proto je vhodné s terapiemi začít v co nejbližší možné době od zjištění jakýkoliv poruch/změn pohybového aparátu, aby nedošlo k zafixování chybných stereotypů či vzniku svalových dysbalancí. Dokážeme tak zabránit různým obtížím pohybového aparátu, které by se mohly projevit v pozdějším věku.

Co terapeut s pacientem provádí:

Na základě vstupního kineziologického vyšetření a konkrétních obtíží dítěte se stanoví terapeutický plán a cíle následujících terapií.

Při terapiích se vždy zohledňuje dosažená vývojová úroveň dítěte a cvičení je individuálně přizpůsobováno schopnostem a potřebám dítěte. Podle vhodnosti se pak aplikují techniky měkkých tkání, mobilizace, protahovací a posilovací cvičení. Využívají se prvky senzomotorická stimulaci, cvičení s prvky z DNS konceptu a další vhodné metody. Cvičí se gymbally, overbally, Therabandy, bosu a s dalšími cvičebními pomůckami.

Terapeutické jednotky u nezletilých probíhají pod dohledem rodičů, kteří jsou spolu s dětmi instruováni o cvičení, které je potřeba pravidelně provádět doma.

Pro koho je vhodná:

Náš fyzioterapeutický program je vhodný pro děti od 3 let věku až po dospělé, u kterých jsou pozorovány jakékoliv odchylky od fyziologického vývoje.

Příklady diagnóz, se kterými pracujeme, jsou vadné držení těla, plochonoží, skolióza, chůze po špičkách, vtáčení chodidel, opoždění psychomotorický vývoj, ale i poruchy svalové koordinace, vrozené vývojové vady či různé poúrazové stavy.

Mimo jiné pracujeme i se sportujícími dětmi, u kterých jsme schopni vytvořit vhodný kompenzační program k danému sportu. Cílem těchto terapií může být jednak prevence vzniku úrazů, ale i zvýšení výkonnostní úrovně úpravou případných svalových dysbalancí a chybných stereotypů.

Časová náročnost a terapeutické výsledky:

Časová náročnost je závislá na závažnosti problému, konkrétního dítěte. Při každé terapii se také děti pod dohledem rodičů naučí vhodné cvičení na doma, které je nutné pravidelně cvičit, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Úhrada:

Terapie je možné hradit ze systému všeobecného zdravotního pojištění na základě indikace lékařem na poukazu na vyšetření/ošetření FT. V případě větší časové náročnosti na reedukaci nových cvičebních jednotek doporučujeme využití 50 minutových terapeutických jednotek v rámci programu REHALAND premium.

Garant:

Mgr. Veronika Sosnovcová

E-mail: veronika.sosnovcova@rehaland.CZ

Klientská linka: 724 238 138

Poskytovatelé:

Mgr. Jiří Hadwiger 

Naše doporučení:

Pokud se domníváte, že by pro vaše dítě byla fyzioterapie vhodná, doporučujeme vám kontaktovat garanta programu emailem nebo se telefonicky obrátit na klientskou linku. Garant programu je kvalifikovaný/certifikovaný a má dostatečné znalosti a klinické zkušenosti s fyzioterapií dětí a na základě informací od vás bude schopen určit, zda je pro vaše dítě náš program vhodnou volbou. Navíc vám doporučí, kdo z našich kolegů je specialistou v problematice léčby konkrétních obtíží vašeho dítěte.