Charakteristika obtíží:

Idiopatická skolióza je patologické zakřivení páteře. Problémem jsou následné asymetrie v postavení páteře ramen a držení celého těla. Způsob vzniku není úplně jasný, ale důležitý je dědičný faktor obtíží. Nejčastěji se v praxi setkáváme s tímto problémem u dětí, kde dochází k prvnímu záchytu. Většinou si rodiče všimnou, že je jejich dítě „křivé“ a následuje návštěva pediatra. Druhou častou možností je záchyt na pravidelných lékařských prohlídkách. Je nutno zdůraznit, že idiopatická skolióza jako taková nebolí a zdálo by se, že dítěti tedy nic není, ale není to pravda a je vhodné problém začít řešit co nejdřív.

Diagnostika obtíží:

Jak v případě záchytu rodiči, tak na pravidelných prohlídkách je vhodné pokračovat specifickým vyšetřením zad. V praxi se využívá velké množství pohybových testů, ale rozhodující slovo má vždy vyšetření RTG. To spolu s funkčními testy prováděnými lékařem nebo fyzioterapeutem poskytne celkový obraz problému. Výsledkem může být diagnostika skoliózy, skoliotického postavení páteře nebo vadného držení těla. Termíny by se daly označit jako jednotlivé stupně obtíží, ale terapie je ve všech případech obdobná.

Co terapeut s pacientem provádí:

Na první návštěvě fyzioterapeuta se vždy provádí komplexní vyšetření. To spolu s lékařskou zprávou případně radiologickým vyšetřením dá směr, kterým se bude rehabilitační plán ubírat. Následně se v konzultaci s rodiči navrhne krátkodobý i dlouhodobý plán. V případě dětských pacientů je velmi důležitá aktivní spolupráce rodičů a návštěvy fyzioterapeuta slouží jako kontroly, kde se učíme nové cviky a obměňujeme jednotlivé cvičební sestavy, které musí pacient cvičit doma. Cvičení je ve většině případů bez bolesti, i když může být občas dítěti nepříjemné.

Pro koho je vhodná:

Většinou se jedná o děti, kde jsou záchyty u pediatrů na 9-ti leté a 11-ti leté prohlídce. Není to ale pravidlem a je možný i dřívější záchyt. Ve všech případech je však důležité co nejdřív najít vhodné pracoviště a začít ihned s rehabilitací. Rehabilitace může probíhat prakticky celý život, ale pokud máme za cíl korigovat křivku páteře, tak je naše časové rozmezí omezeno ukončením dozrávání kostí. U dívek je to spojeno s první periodou a u chlapců se jedná přibližně o 14-15 rok života. Poté je už možnost korekce křivky minimální.

Dospělý pacient:

Je samozřejmě možné pracovat se skoliotickým zakřivením páteře i po ukončení zrání kostí. Zde však máme nastaveny jiné cíle. U dospělých pacientů nám jde většinou o udržení pohyblivosti páteře a aktivního života.

Terapeutické prostředky:

V obou případech jde o komplexní léčbu a nepoužíváme pouze jeden terapeutický koncept. Nejdůležitější je vždy metoda, která pacientovi vyhovuje a pomáhá. V praxi používáme metody dle Klappa, Schrottové nebo cvičení dle vývojových pozic.

Časová náročnost:

Terapie idiopatické skoliózy je vždy dlouhodobá záležitost a měla by probíhat v určité formě od záchytu až po výše uvedené ukončení kostního zrání. Jedná se o dlouhý proces, ale forma terapií se během tohoto času mění. Začátek je vždy intenzivnější, ale ve většině případů po několika měsících přecházíme na formu kontrol jednou za 3 týdny někdy jednou za měsíc. Největší časová náročnost pro pacienta je cvičení, které musí provádět doma.

Terapeutické výsledky:

Výsledky práce, kterou s pacientem provádíme, nejsou vždy patrné. Nejlepší kontrolou jsou RTG vyšetření, která by měl pacient pravidelně absolvovat i v případě, že se pohybové testy nezhoršují. Často je důležité zdůrazňovat, že pozitivním výsledkem je i nezhoršování stavu. A to zejména když dochází k obdobím zvýšeného růstu. Je důležité uvést, že je možné, i přes intenzivní práci fyzioterapeuta i pacienta při cvičení doma, že se stav nelepší a naopak dochází k zvětšení křivky. V tomto případě je po domluvě s lékařem doporučeno využití korzetu.

Úhrada:

Terapie idiopatické skoliózy u dětí je plně hrazená ze zdravotního pojištění na základě indikace lékaře a vystavení poukazu na vyšetření/ošetření FT. Jedná se o mimořádně nákladnou diagnózu, u které terapie probíhá po dlouhou dobu a pacient nic nedoplácí.

Garant:

Mgr. Jiří Hadwiger 

email: jiri.hadwiger@rehaland.cz