Terapeutické programy: Metoda Ludmily Mojžíšové

Představujeme další z našich terapeutických programů, kterým je tentokrát metoda Ludmily Mojžíšové.


Popis metody:

Metoda vychází z klinických poznatků, které dokládají, že ošetřením určitých úrovní pohybového aparátu je možné ovlivnit funkci vnitřních (např. pohlavních) orgánů. Pomocí speciálních postupů terapeut reflexně ovlivňuje zvýšené napětí měkkých tkání a blokády kloubů v rámci celého těla a přispívá tím k zlepšení funkce celého organismu.

Z čeho vychází:

Ludmila Mojžíšová byla rehabilitační sestra, která se brzy proslavila pro své neobyčejné léčivé schopnosti. Již ve svých začátcích pracovala s vrcholovými sportovci, které doprovázela na mistrovství světa a olympiády. Později se ukázalo, že dokáže pomoci ženám, které se snaží otěhotnět. Přestože v té době gynekologové popírali, že je to možné, její dlouholetý výzkum prokázal opak. Správné nastavení těla a fyzická kondice ženy totiž mají zásadní dopad na fyziologický počátek i průběh těhotenství.

Co terapeut s pacientem provádí:

Terapie vždy začíná odebráním anamnézy a důkladným vyšetřením. Pátráme po asymetrickém držení pánve, páteře. Zajímá nás, které skloubení se méně pohybuje. Zjišťujeme přítomnost svalových spasmů tzv. hypertonu či naopak nedostatečné napětí svalů. V některých místech může být toto vyšetření citlivé či dokonce bolestivé. To poukazuje na problém, který může pramenit z úplně jiné oblasti těla. Věděli jste, že bolest kolene může souviset s blokádou 3. nebo 7. žebra?

Akutní blokády žeber a páteře ihned ošetříme, čímž často dojde k okamžité úlevě (k úplnému odeznění dojde maximálně do 48 hodin).

Po vyšetření začneme s terapií zaměřenou na ošetření nejen bolestivého místa, ale v kontextu celého zřetězení. Pokud pacient jeví zevní známky hypertonu pánevního dna, je vhodné přistoupit i k ošetření této svaloviny. Pokud je již svalové napětí optimální a nevyskytují se kloubní blokády, přistupujeme ke cvičení. Pacient si odnáší sestavu cviků vhodnou přímo k vyřešení/prevenci individuálního problému. Důraz klademe na prevenci, aby se obtíže neopakovali.

Postup:
 • mobilizace žeber a klíční kosti
 • mobilizace páteře a SI skloubení
 • předehřátí rašelinou či pohankovým polštářkem
 • ošetření svaloviny pánevního dna
 • mobilizace kostrče
 • dechová cvičení, vědomá relaxace
 • sestava domácího cvičení
 • cvičení na základě jógy, ásany zaměřené na zlepšení mobility páteře, pánve a hrudníku
 • stimulace svalů pánevního dna
 • režimová opatření
Na co je vhodná:
 • blokády žeber
 • dušnost
 • tlak na hrudi, stav imitující infarkt myokardu (akutní blokáda 4. žebra vlevo)
 • skolióza
 • vadné držení těla, dysfunkce hlubokého stabilizačního systému
 • bolesti a blokády krční, hrudní, bederní páteře a SI
 • bolesti podbřišku, třísel a kyčlí
 • migréna, bolesti hlavy a čelistních kloubů
 • po pádech na kostrč, bolestivá kostrč (coccygodinie) z jiných důvodů, bolestivý sed
 • inkontinence moči
 • zácpy (obstipace), retence moči
 • hormonální insuficience
 • neplodnost (sterilita) mužů
U žen:
 • pokoušejících se otěhotnět (funkční ženská sterilita)
 • po spontánním potratu (infertilita)
 • s bolestivým či nekvalitním menses (dysmenorea, algomenorea)
 • při bolestivém sexuálním styku (dyspareunie)
 • od 36. týdne těhotenství v rámci přípravy na porod
 • po gynekologické operaci, po porodu
Pro koho je vhodná:

Metoda Ludmily Mojžíšové je vhodná pro všechny pacienty (ženy a muže všeho věku; sportovce, laiky i domácí typy). U dětí dáváme přednost jiným rehabilitačním metodám. Přímo určená je pro všechny, kteří se trápí v jakémkoliv aspektu svého intimního života.

Časová náročnost:

Samotné techniky zaberou jen pár minut. Cvičení trvá 20-30 minut. Terapie v rámci zřetězených spasmů vyžaduje více návštěv a je časově náročnější. U gynekologických indikací dochází pacientky půl roku.

Terapeutické výsledky:

Okamžitá úleva od bolesti blokovaných žeber a spasmů. K dlouhodobým účinkům patří zlepšení sportovního výkonu a fyzické kondice, lepší dechové parametry, vzpřímenější držení těla, osvojení sestavy k domácímu cvičení, aktivní život bez bolesti zad.

Plánované početí dítěte, porozumění fyziologickým hormonálním procesům u žen, bezproblémový průběh menses (a bez PMS).

Kontinence moči, zlepšení kvality intimního a sexuálního života, eliminace škodlivých faktorů.

Úhrada:

Procedury hrazené pojišťovnou

Metoda Ludmily Mojžíšové je na vašem poukazu FT zahrnuta pod kódem 21415 – mobilizace páteře a periferních kloubů. Aby však ošetření proběhlo v kompletním rozsahu, jak jej paní Mojžíšová zamýšlela, je nutné do terapie zahrnout i techniky měkkých tkání včetně předehřátí a individuální léčebnou tělesnou výchovu.

Procedury nehrazené pojišťovnou

Tejpování, jógové pozice. Předchozí procedury, pokud nejsou součástí předpisu FT.

Procedury hrazené klientem

Doporučujeme aplikaci vysokoindukční magnetoterapie emField Pro v případě oslabení pánevního dna nebo inkontinence (stresové, urgentní, kombinované, poporodní).

Odborný garant:

Mgr. Karolína Eliášová

email: karolina.eliasova@rehaland.cz

telefon: 724 232 852      

Poskytovatelé:

Mgr. Tereza Odehnalová

Mgr. Aneta Škripková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *